תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2020

תוכניות המענה ההומניטרי הזמינות:

מדי שנה מאז 2003, הקהילה ההומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש פיתחה תוכנית אסטרטגית לשטח הפלסטיני הכבוש. תוכנית המענה ההומניטרי הנוכחית מכסה את שנת 2020 ומתמקדת בטיפול בצרכים שזוהו בסקירת הצרכים ההומניטריים, בשטח C, בשטח H2 בחברון ובירושלים המזרחית בגדה המערבית ובעזה.

 

התוכנית האסטרטגית לשנים 2020-2018 פותחה על רקע צרכים גדלים והולכים ואתגרים גוברים הניצבים בפני עבודתם של גורמים הומניטריים, והיא מתמקדת בשלוש קדימויות אסטרטגיות:

 

מטרה אסטרטגית 1

זכויותיהם של הפלסטינים הנתונים לכיבוש, לרבות אלה הנתונים למצור ולהגבלות אחרות, יישמרו, יכובדו ויקודמו על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, והצדדים הנושאים באחריות יידרשו יותר ויותר לתת את הדין על מעשיהם.

מטרה אסטרטגית 2

יינתן מענה לצורכיהם הבסיסיים של פלסטינים הנתונים לכיבוש, באמצעות אספקת שירותים בסיסיים איכותיים ושיפור הגישה למשאבים, בהתאם לזכויותיהם של בני אדם מוגנים כפי שהן מוגדרות במשפט ההומניטרי הבינלאומי.

מטרה אסטרטגית 3

תחוזק יכולתם של פלסטינים חלשים ופגיעים להתמודד עם משבר מתמשך ולהתגבר עליו, ובמקביל יקודמו פתרונות להפרות ולגורמים אחרים שבשורשם של איומים וזעזועים.

משאבי מידע

רקע

הנסיבות ההומניטריות בשטח הפלסטיני הכבוש ייחודיות בקרב המשברים המתחוללים כיום. הן קשורות בטבורן בהשפעותיו של הכיבוש, שבשנת 2017 מלאו לו חמישים שנה.

 

נזקקים

נזקקים

מוטבים

מוטבים

המימון הדרוש

המימון הדרוש

הקהילה ההומניטרית זיהתה 2.4 מיליון פלסטינים כאנשים הזקוקים לתמיכה. באמצעות תוכנית זו, מתכוונת הקהילה ההומניטרית לסייע ל־1.5 מיליון מתוכם, בהשוואה ל־1.4 מיליון בשנת 2019 ול־1.9 מיליון בשנת 2018. המספר הנמוך אינו משקף ירידה בהיקף הצרכים ההומניטריים, אלא מבוסס על המספר המרבי של אנשים פגיעים שניתן באופן ריאליסטי להגיש להם סיוע בהינתן היכולות המוגבלות ביותר בנסיבות הפוליטיות ובמצב התרומות הנוכחיים.