תוכנית המענה ההומניטרי 2021

תוכניות המענה ההומניטרי הזמינות:

הקהילה ההומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש מגבשת תוכנית שנתית אסטרטגית מאז 2003. תוכנית המענה ההומניטרית הנוכחית מיועדת לשנת 2021 והיא מתמקדת במתן מענה על צרכים שזוהו בסקירת הצרכים ההומניטריים, ברצועת עזה ובאזור C, אזור H2 שבחברון ובירושלים המזרחית, שבגדה המערבית.

 

תוכנית המענה לשנת 2021 גובשה על רקע גידול בצרכים ובאתגרים לעבודת הגופים המעורבים בה. היא מתמקדת בשלושה יעדים:

 

מטרה אסטרטגית 1

זכויותיהם של הפלסטינים הנתונים לכיבוש, לרבות אלה הנתונים למצור ולהגבלות אחרות, יישמרו, יכובדו ויקודמו על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, והצדדים הנושאים באחריות יידרשו יותר ויותר לתת את הדין על מעשיהם.

מטרה אסטרטגית 2

יינתן מענה לצורכיהם הבסיסיים של פלסטינים הנתונים לכיבוש, באמצעות אספקת שירותים בסיסיים איכותיים ושיפור הגישה למשאבים, בהתאם לזכויותיהם של בני אדם מוגנים כפי שהן מוגדרות במשפט ההומניטרי הבינלאומי.

מטרה אסטרטגית 3

תחוזק יכולתם של פלסטינים חלשים ופגיעים להתמודד עם משבר מתמשך ולהתגבר עליו, ובמקביל יקודמו פתרונות להפרות ולגורמים אחרים שבשורשם של איומים וזעזועים.

משאבי מידע

רקע

ההקשר ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש ייחודי בנוף של המשברים בני ימינו, והוא עודנו קשור בטבורו להשלכות הכיבוש, שביוני 2027 מלאו לו חמישים שנה.

 

נזקקים

People inneed

אנשים שאותרו לצורך מתן סיוע

Targeted

העלות בדולרים

Required

הקהילה ההומניטרית זיהתה 2.45 מיליון פלסטינים כאנשים הזקוקים לסיוע. באמצעות תוכנית זו, היא מתכוונת להושיט עזרה ל־1.8 מיליון מתוכם, על סמך המספר המרבי של אנשים פגיעים שמבחינה מציאותית ניתן להגיע אליהם בהינתן היכולות הכפופות להגבלות קשות באקלים הפוליטי והמימוני הנוכחי.