כיצד ממומן סיוע הומניטרי

בשטח הפלסטיני הכבוש, משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים פועל באמצעות מערכת כוחות המשימה וביחד עם ארגונים הומניטריים שותפים לזהות את הצרכים החיוניים ביותר, לתכנן מענה ולקבוע מהם התקציבים הדרושים. עם תוצריה של פעילות זו נמנות הסקירה הכללים של הצרכים ההומניטריים ותוכנית המענה ההומניטרי – שהן חלק ממחזור התכנון ההומניטרי.

כדי להבטיח מימון לתוכנית המענה ההומניטרי, המתאם ההומניטרי וארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש באים בדברים עם תורמים, הן ברמה המקומית והן ברמה העולמית. לשם כך הם זוכים לתמיכה מצד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, העוקב אחר רמות המימון ומסייע בניתוב המימון לתחומים חיוניים המצויים בקדימות. כדי לאפשר עבודה זו, חיוני שכל הארגונים השותפים והתורמים ידווחו במדויק וללא דיחוי על כל מימון הומניטרי למערכת המעקב הכספית.

For previous editions of the monthly Humanitarian Funding Update, click here. HRP data is also available through our set of interactive charts and through the oPt FTS.

מכשירים פיננסיים לצרכים הומניטריים

  • הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש מנוהלת על ידי משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מטעם המתאם ההומניטרי, בהנחייתה האסטרטגית של ועדה מייעצת. מימון מהקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש עומד לרשות סוכנויות או״ם, וכן לרשות ארגונים לא ממשלתיים, הן מקומיים והן בינלאומיים. כן תומכת הקרן במתן מענה הומניטרי אסטרטגי שזוהה במסגרת תוכנית המענה ההומניטרי, באמצעות הקצאות סטנדרטיות, ובה בעת שומרת על גמישות המאפשרת הקצאת מימון לאירועים בלתי צפויים או לדרישות מיוחדות, באמצעות הקצאות רזרביות הניתנות לאחר תהליך כוללני ושקוף.
  • קרן החירום המרכזית היא גוף של האו״ם המנוהל על ידי המטה העולמי של המשרד לתיאום עניינים. הקצאות של קרן החירום המרכזית עומדות לרשות סוכנויות או״ם באמצעות מענק מענה מהיר, או פעמיים בשנה באמצעות חלון מקרי החירום הסובלים מתת־מימון.

התפקיד העולמי שמשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים ממלא בתחום המימון ההומניטרי

ברמה העולמית, משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים פועל לגייס מימון הומניטרי באמצעות כל קשת קרנות המימון, המנגנונים והארגונים ההומניטריים השותפים, כדי להבטיח שהצרכים ההומניטריים הגדלים והולכים בעולם כולו יקבלו מענה, מנהיגות ומנגנוני תיאום הומניטריים ברמה המקומית יקודמו, ומנגנונים כספיים הומניטריים יפעלו באופן המשלים זה את זה ועולה בקנה אחד עם מימון לפיתוח. למידע נוסף יש ללחוץ כאן.