נתונים

להלן כמה מהתרשימים, המפות ובסיסי הנתונים האינטראקטיביים שפיתחנו כדי לתמוך במאמצי הקהילה ההומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש להושיט מענה מהיר, יעיל וערכי. כדי להגן על האנשים החולקים עמנו את המידע שלהם, הגישה לכמה מהכלים יכולה להתבצע רק דרך הארגונים השותפים התפעוליים שלנו.