תיאום

אנו מתאמים פעילות הומניטרית בעזה ובגדה המערבית כדי להרחיב את טווח השגתה, לשפר את קביעת הקדימויות ולצמצם כפילויות, ולהבטיח שסיוע ושהגנה יהיו נגישים למי שזקוקים להם יותר מכל.