©  Photo by WHO

להערכת ארגון הבריאות העולמי, בין 1,209 ל־1,746 ממטופלי "צעדת השיבה הגדולה" יזדקקו לצורה כלשהי של טיפול במרכז רפואת מומחים שלישוני. שיעור האישור של בקשות להיתרים עבור מטופלים שנפצעו...

בהפגנה שהתקיימה בהקשר של "צעדת השיבה הגדולה" ביום שישי 14 ביוני, במהלך התקופה הנסקרת, נפצעו 238 פלסטינים ו־70 מהם אושפזו. לנתונים מצטברים על הנפגעים ולפילוחם ראו כאן. על פי דיווחים...

243 פלסטינים נפצעו מידי כוחות ישראליים במהלך התקפה הנסקרת בהפגנות שהתקיימו בהקשר של "צעדת השיבה הגדולה", המתרחשות מאז 30 במרס 2018 ליד גדר המערכת עם ישראל. יותר מ־16% מהפצועים נלקחו...

ברצועת עזה נהרג ב־10 במאי ממזרח לרפיח פלסטיני בן 24 וכ־425 פלסטינים נוספים נפצעו בהפגנות שהתקיימו ליד גדר המערכת עם ישראל בהקשר של הפגנות "צעדת השיבה הגדולה". יותר מ־47% מהפצועים...

Building destroyed on 5 May 2019, Gaza City. ©  Photo by OCHA

25 פלסטינים וארבעה ישראלים נהרגו בסבב הסלמה נוסף בעזה, ו־16 משפחות נעקרו מבתיהן. העוני הגובר ברצועה מוביל לעלייה בעבודת ילדים. בירושלים המזרחית נעקרו מאז תחילת השנה יותר בני...

Feedback