צרו קשר

למשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים משרדי שטח ברחבי העולם. בשטח הפלסטיני הכבוש, מטה המשרד נמצא בירושלים המזרחית, וכן יש לו משרד־משנה בעיר עזה ושלוש יחידות תיאום שטח ברחבי הגדה המערבית – בשכם, ברמאללה ובחברון – הכפופות לפיקוחו של משרד־המשנה של הגדה המערבית.

משרד־המשנה בעזה אחראי לכל חלקי הרצועה. תחומי האחריות של יחידות תיאום השטח בגדה המערבית הם כדלהלן: יחידת תיאום השטח בשכם אחראית על נפות סלפית, קלקיליה, טול כרם, שכם, ג׳נין וחלקה המערבי של נפת טובאס; יחידת תיאום השטח ברמאללה אחראית על נפות ירושלים, רמאללה, יריחו וחלקה המזרחי של נפת טובאס, לרבות בקעת הירדן; ויחידת תיאום השטח בחברון אחראית על נפות בית לחם וחברון.

בית ועדת שביתת הנשק (MAC House), רחוב סנט ג׳ורג׳ 7

ת.ד. 37812, ירושלים המזרחית

טלפון: 02 582 9962 / 5853

פקס: 02 582 5841

[email protected]

טלפון: 09 234 3606

פקס: 09 234 3606

טלפון: 02 297 4834

פקס: 02 297 4834

טלפון: 02 229 2114

פקס: 02 229 2114

טלפון: 08 2887068

פקס: 08 282 0966

צור קשר