מימון

מתפקידנו להבטיח שהתרומות שמעניקים התורמים עבור פעילות הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש אכן יגיעו באופן יעיל לבני האדם החלשים והפגיעים ביותר. אנו מפעילים מערכת המבטיחה מענה מהיר למשברים הומניטריים ללא עלויות נוספות לתורמים.