מבנה מערך התיאום

ארגון הגג של גופי הסיוע בשטח הפלסטיני הכבוש

סקירה כללית

ארגון הגג של גופי הסיוע (Humanitarian Country Team) הוא פורום של ארגונים הומניטריים הפועלים בשטח הפלסטיני הכבוש. הארגון הוקם בשטח הפלסטיני הכבוש בשנת 2008, והוא כולל גורמים מקומיים ובינלאומיים המעורבים במתן סיוע הומניטרי והגנה ברחבי השטח. בנוסף, ארגון הגג משמש כפורום קביעת מדיניות בסוגיות הקשורות לגישה הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש. הוא כולל נציגים של סוכנויות האו״ם המבצעות פעילויות הומניטריות בשטח הפלסטיני הכבוש, נציגים של ארגון הגג של סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות (AIDA) ורשתות עמותות מקומיות. המתאם ההומניטרי משמש כיושב הראש בישיבה החודשית של ארגון הגג של גופי הסיוע, ואילו משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מספק את התמיכה הדרושה מטעם מזכירות האו״ם. לצלב האדום הבינלאומי, לפדרציה הבינלאומית של ארגוני הצלב האדום והסהר האדום ולארגון רופאים ללא גבולות (MSF) יש מעמד של משקיפים "פעילים".

קבוצת העבודה לקידום מדיניות של ארגון הגג של גופי הסיוע

קבוצת העבודה לקידום מדיניות (AWG) של ארגון הגג של גופי הסיוע הוקמה כדי לתאם מאמצי קידום מדיניות בקרב הארגונים החברים בארגון הגג. בראש קבוצה זו עומד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, והחברים בה הם נציגי כוחות המשימה השונים. קבוצת העבודה מסייעת למאמצי קידום מדיניות מתואמים ובה־בעת מקבלת על עצמה יוזמות ואירועים משותפים. הפעילויות שלה כוללות מידע ציבורי ודיפלומטיה שקטה ומתמקדות במגוון קהלים, לרבות רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית ואמצעי התקשורת. הקבוצה פועלת לאור תוכנית האסטרטגיה והפעולה לקידום מדיניות של ארגון הגג של גופי הסיוע, התומכת בתורה ביישום מחזור התכנון ההומניטרי והאסטרטגיה שלו. בנוסף מתאמת קבוצת העבודה מסרים משותפים בסוגיות הומניטריות מעוררות דאגה, המתמקדים בהגברה של כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי ובשיפור ההגנה על אזרחים. מאמצי קידום המדיניות של ארגון הגג של גופי הסיוע מתמקדים בשינוי המדיניות והנהגים המעוררים צרכים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש. תחומי המפתח כוללים מניעת עקירה בכפיה והעברה בכפייה והבטחת חופש תנועה וגישה הומניטרית.

ייצוג של ארגונים לא ממשלתיים

  • ארגון הגג של סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות (AIDA)

ארגון הגג של סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות הוא ארגון חברים ופורום תיאום של ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים ושלא למטרות רוח, הפועל לקידומן של תוכניות הפיתוח והתוכניות ההומניטריות הנאותות לשטח הפלסטיני הכבוש. תפקידי הליבה שלו הם רישות קהילת הסעד והסיוע לפיתוח, הקלה על שיתוף מידע ופעולה למען קידום מדיניות, ביטחון והכשרה.

ארגון הגג של סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות מספק פורומים לדיון שוטף בסוגיות תפעוליות, מתאם פעולות משותפות, מקדם מדיניות בסוגיות שעליהן הסכימו החברים בו ומארגן מאמצי קידום מדיניות משותפים, מגשר בין קהילת הארגונים הבינלאומיים הלא ממשלתיים לבין ארגוני החברה האזרחית וארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים, מאפשר שיתוף פעולה ותיאום עם קהילת התורמים הרחבה יותר ומשמש גוף קשר עם גורמים חיצוניים הזקוקים למידע על פעילויות של ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים בשטח הפלסטיני הכבוש.

בארגון הגג של סוכנויות הפיתוח הבינלאומיות כשמונים ארגונים חברים ובנוסף על כך הוא חבר בארגון הגג של גופי הסיוע.

  • רשת הארגונים הפלסטיניים הלא ממשלתיים (PNGO)

ארגונים פלסטיניים לא ממשלתיים מיוצגים על ידי מספר ארגוני־מטריה, ואחד מהם, PNGO, מהווה חלק מארגון הגג של גופי הסיוע. רשת הארגונים הפלסטיניים הלא ממשלתיים נועדה לתמוך בחברה האזרחית הפלסטינית, לגבשה ולחזקה על בסיס עקרונות הדמוקרטיה, הצדק החברתי ופיתוח בר־קיימא. ברשת חברים כשבעים ארגונים.

מערכת התיאום הפנימית בין כוחות המשימה

Coordination structure

ברמת השטח, המתאם התושב/ההומניטרי (RC/HC) אחראי להגדרת סוכנויות שיעמדו בראש כוחות משימה בכל התחומים המרכזיים של המענה ההומניטרי, כשלשם כך הוא מתייעץ עם ארגון הגג של גופי הסיוע ועם מתאם סיוע החרום. קבוצת התיאום בין כוחות המשימה, המורכבת מראשי כוחות המשימה בשטח הפלסטיני הכבוש, נפגשת מדי חודש לישיבה בראשות משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים. גם בעזה הקבוצה לתיאום בין כוחות המשימה מתכנסת לפגישות חודשיות כדי לדון בתיאום הומניטרי ובסוגיות תפעוליות.

ראו כאן את מועדי הפגישות בין כוחות המשימה.

לפרטי הקשר של מתאמי כוחות המשימה הקישו כאן.

כוחות המשימה בשטח הפלסטיני הכבוש

קבוצות תיאום נושאיות הן כלי מפתח למתן מענה הומניטרי. המידע החיוני שהן מספקות, המבוסס על אומדני צרכים ומעקב, תורם לניתוח שמבצע ארגון הגג של גופי הסיוע ותומך במאמצי הארגון לפתח מטרות אסטרטגיות ואמצעי הנחיית מדיניות אחרים. קבוצות נושאיות מקבצות יחד את כל בעלי העניין העובדים בתחום התמחות מוגדר, לרבות רשויות מקומיות, ארגונים לא ממשלתיים וסוכנויות או״ם, ומשמשות כפורום לתיאום כל היבט של ניסוח המענה, לרבות אומדנים, ניהול נתונים, תכנון אסטרטגי, קביעת תקנים טכניים, מעקב ודיווח על יעילות המענה והכנת תוכניות מגירה. כמו כן הן מעורבות באופן פעיל בקידום מדיניות הומניטרית.