מבנה מערך התיאום

Coordination structure

ברמת השטח, המתאם התושב/ההומניטרי (RC/HC) אחראי להגדרת סוכנויות שיעמדו בראש כוחות משימה בכל התחומים המרכזיים של המענה ההומניטרי, כשלשם כך הוא מתייעץ עם ארגון הגג של גופי הסיוע ועם מתאם סיוע החרום. קבוצת התיאום בין כוחות המשימה, המורכבת מראשי כוחות המשימה בשטח הפלסטיני הכבוש, נפגשת מדי חודש לישיבה בראשות משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים. גם בעזה הקבוצה לתיאום בין כוחות המשימה מתכנסת לפגישות חודשיות כדי לדון בתיאום הומניטרי ובסוגיות תפעוליות.

ראו כאן את מועדי הפגישות בין כוחות המשימה.

לפרטי הקשר של מתאמי כוחות המשימה הקישו כאן.

כוחות המשימה בשטח הפלסטיני הכבוש

קבוצות תיאום נושאיות הן כלי מפתח למתן מענה הומניטרי. המידע החיוני שהן מספקות, המבוסס על אומדני צרכים ומעקב, תורם לניתוח שמבצע ארגון הגג של גופי הסיוע ותומך במאמצי הארגון לפתח מטרות אסטרטגיות ואמצעי הנחיית מדיניות אחרים. קבוצות נושאיות מקבצות יחד את כל בעלי העניין העובדים בתחום התמחות מוגדר, לרבות רשויות מקומיות, ארגונים לא ממשלתיים וסוכנויות או״ם, ומשמשות כפורום לתיאום כל היבט של ניסוח המענה, לרבות אומדנים, ניהול נתונים, תכנון אסטרטגי, קביעת תקנים טכניים, מעקב ודיווח על יעילות המענה והכנת תוכניות מגירה. כמו כן הן מעורבות באופן פעיל בקידום מדיניות הומניטרית.