Jamila Salman. Photo: UN Women/Seung Deok Seo

תמיכה בנשים תושבות עזה ששרדו אלימות במשפחה

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

"נולדתי פעמיים. הלידה הראשונה הייתה הלידה הממשית שלי, והשנייה ביום שבו החלטתי לבקש תמיכה. הייתי חסרת ביטחון והרגשתי חסרת אונים. עכשיו, אחרי שקיבלתי עזרה, הפכתי לאישה חזקה ואני יכולה לתבוע את זכויותיי."

ג׳מילה סלמאן היא פלסטינית גרושה, אם לשלושה ילדים, תושבת עזה. בשנת 2008 קיבלה ג׳מילה תואר בלימודי סיעוד ונישאה. לכל אורך נישואיה נאלצה לסבול עוני ואלימות מצד בעלה המכור לסמים ומשפחתו המורחבת. המשפחה שלה עצמה, שחששה מפני סטיגמה חברתית, התנגדה לרצונה בגירושים, וג׳מילה הצליחה להתגרש לבסוף רק ב־2015, אחרי שאמרה למשפחתה שתשלח יד בנפשה.

ג׳מילה סלמאן. צילום: UN Women/Seung Deok Seo

אחרי שהתגרשה עברו ג׳מילה וילדיה להתגורר עם הוריה ואחֵיה, אבל בכך לא תם סבלה, מפני שאחֵיה התעללו בה גופנית ומילולית. היא הייתה נואשת לעזרה.

בשנת 2019 הייתה ג׳מילה אחת מ־12,650 נשים שקיבלו שירותים כחלק ממיזם שהתמקד בנשים קורבנות ושורדות של אלימות מבוססת מגדר ונשים נפגעות סכסוך ברחבי רצועת עזה. את המיזם מנהל ארגון AISHA, ארגון שותף פלסטיני של UN Women, במימון שהתקבל מן הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש. המיזם כלל שירותים כגון העלאת מודעות, פגישות הכשרה משפטית ומקצועית, תמיכה פסיכו־חברתית ופעילויות בידור.

ג׳מילה נבחרה גם להיות מוטבת של התערבות "מזומן תמורת עבודה", שהודות לה יכלה לשפר את כשוריה והשכלתה כאחות באמצעות מינוי לשלושה חודשי עבודה במרכז רפואי. כעת היא מרגישה מועצמת.

"אני מאושרת לעבוד בתחום שלי", היא אומרת. "למעשה, זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי להשתמש בכישורי הסיעוד שלי. עד עתה לא עבדתי מעולם כאחות, מפני שנישאתי מייד לאחר סיום לימודיי."

ג׳מילה המשיכה ואמרה: "נולדתי פעמיים. הלידה הראשונה הייתה הלידה הממשית שלי, והשנייה ביום שבו החלטתי לבקש תמיכה. הייתי חסרת ביטחון והרגשתי חסרת אונים. עכשיו, אחרי שקיבלתי עזרה, הפכתי לאישה חזקה ואני יכולה לתבוע את זכויותיי".

שם המיזם: מענה רב־תחומי לנשים קורבנות ושורדות של אלימות מבוססת מגדר ברצועת עזה
כוח משימה: הגנה
מספר המוטבים: 15,650
הקהילות המוטבות: רצועת עזה
הקצאה: 576 אלף דולר
ארגון שותף מיישם: UN Women
שנת התחלה: 2019

* הערה: שמה של ג׳מילה שונה כדי להגן על פרטיותה.