סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 – השטח הפלסטיני הכבוש לוח נתונים

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.