סקירת הצרכים ההומניטריים לשנת 2020 – השטח הפלסטיני הכבוש לוח נתונים