המשבר ופגיעתו באנשים

הטקסט שלהלן מבוסס על תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2021.

נשים, גברים, ילדים וילדות בשטח הפלסטיני הכבוש מתמודדים עם משבר הגנה ממושך, המקשה על פלסטינים רבים לחיות את חייהם בכבוד. בשורש המשבר מצויים הכיבוש הצבאי הישראלי, לרבות המצור על רצועת עזה, היעדר כיבוד מספיק של המשפט הבינלאומי, פילוגים פוליטיים פלסטיניים מתמשכים מבית, וסבבים חוזרים ונשנים של הסלמה במעשי האיבה בין ישראל לבין ארגונים פלסטיניים חמושים.

רצועת עזה

ברצועת עזה, שני מיליון פלסטינים חיים מאז שנת 2007 תחת הגבלות גישה הולכות ומתעצמות, מבודדים מיתר העולם. הגבלות ממושכות שישראל מטילה על היבוא בנימוק של שיקולים ביטחוניים, וכן היעדר הסכמה ושיתוף פעולה בין הרשות הפלסטינית לישראל, ממשיכים מסכלים את יישומם של מיזמי תשתית, התאוששות כלכלית וייצור תעסוקה. חוסר־ביטחון מתמשך מרתיע מפני פעילות חקלאית בקרקעות הממוקמות במרחק עד 1,000 מטר מגדר המערכת עם ישראל, והגבלות ישראליות על הגישה לים ומול חוף עזה משבשות את היכולת להתפרנס מדיג.

הפסקות חשמל ממושכות פוגעות במתן שירותים חיוניים ומגבירות את נטל מלאכות הבית המוטלות על נשים וילדות, בעוד פילוגים לא פתורים בין חמאס לרשות הפלסטינית בראשות פתח פוגעים בתשלום משכורות לעובדי ציבור, וביכולתן של הרשויות המקומיות לתת מענה לצרכיה של אוכלוסיית עזה ככלל. יחדיו, הגורמים האלה הגבירו את האבטלה, שהגיעה לשיא היסטורי של יותר מ־49%, ברבעון השני של 2020 (בהקשר של COVID-19) וצמצמו עוד יותר את שיעור ההשתתפות הנמוך ממילא בכוח העבודה.

הגדה המערבית

בגדה המערבית, קהילות ומשקי בית פלסטיניים בשטח C, בירושלים המזרחית ובאזור H2 של העיר חברון מתמודדים עם סביבה כופה, הנובעת משורה של רכיבי מדיניות ונהגים ישראליים הקיימים זה זמן רב. משטר התכנון המגביל והכופה המיושם בשטח C ובירושלים המזרחית מונע מפלסטינים למצוא מענה לצרכים בסיסיים בתחומי הדיור, המחיה והשירותים. הרשויות הישראליות הורסות, מחרימות או מכריחות פלסטינים להרוס בתים ומבנים אחרים בטענה שאין להם רישיון, אם כי לעתים קרובות לא ניתן להשיג רישיונות כאלה. רכיבים נוספים של הסביבה הכופה הממשיכים לעורר חשש הם מתקפות מתמשכות והפחדה על ידי מתנחלים, היעדר אכיפת חוק מספקת על ידי הרשויות הישראליות, והגבלות על התנועה.

רבות מההגבלות שנמנו לעיל נועדו להגן על התנחלויות ולספק מרחב לצמיחתן ולסיפוחן ההדרגתי לישראל, חלקן להלכה (כמו בירושלים המזרחית) ואחרות למעשה (כמו בשטח C), תוך הפרה של המשפט הבינלאומי.