Children taking part in group counselling sessions organized by PCDCR as one of the project’s activities.

הגשת תמיכה פסיכו־חברתית למפגינים שנפצעו

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

סמי הוא נער בן 17, האוהב לשיר ובעל כישרון מוזיקלי. אבל אחרי שנורה בחזהו על ידי כוחות ישראליים במהלך הפגנה ליד גדר המערכת של ישראל עם עזה, במאי 2018, זנח סמי את כישרונו ונאלץ להתמקד בהחלמה ושיקום. בנוסף על הפציעה הגופנית הוא שקע בדיכאון, חדל לבקר בבית הספר ובודד את עצמו מהקהילה.

ילדים משתתפים בפעילות תמיכה פסיכו־חברתית שאורגנו על ידי המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים במסגרת המיזם

מאז 30 במרס 2018 נהרגו יותר ממאתיים פלסטינים, בהם יותר מארבעים ילדים, ואלפים נפצעו מידי כוחות ישראליים במהלך הפגנות בהקשר של "צעדת השיבה הגדולה". הדבר גבה מחיר נפשי ופסיכו־חברתי מלמעלה מ־50 אלף פלסטינים, מחציתם ילדים כמו סמי, שלהערכת מגישי טיפול בתחום בריאות הנפש והתמיכה הפסיכו־חברתית נמצאו זקוקים להתערבויות הקשורות בכך.

ארגונים כמו המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים עובדים עם מפגינים פצועים כדי לסייע להם להחלים מפציעותיהם ולהשתלב מחדש בקהילה. במסגרת מיזם שמיישם המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים, במימון שהתקבל מן הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, הצטרף סמי לפגישות טיפול קבוצתי לילדים, שבמסגרתן עוסקים הילדים בציור, משחקי תפקידים ומתן ביטוי מילולי לרגשות, בין יתר הפעילויות. במהלך הפעילויות המשותפות האלו הבחינה המטפלת של סמי כי הוא פזור דעת ושמעה אותו מבטא מחשבות מעוררות דאגה. כשהרגיש סוף סוף די נוח להיפתח אליה ולשתף אותה בסיפורו, גילתה המטפלת שאחרי שנפצע הוא לא רק נשר מהלימודים אלא גם הפסיק לשיר.

היא שכנעה אותו להתגבר על פחד הבמה שלו ולהופיע בפני חבריו לקבוצה, כחלק ממופע כישרונות מאורגן. המשוב שקיבל היה חיובי מאוד, ועודד אותו להגביר את השתתפותו בפעילויות חברתיות, לרכוש חברים חדשים ולהשתמש בכישרון הקולי שלו כאמצעי לבטא את עצמו. כעת יכולת זו מסייעת לו להתמודד עם ההתנסות הטראומטית שחווה.

שם המיזם: מענה חירום לצורכי ההגנה והתמיכה הפסיכו־חברתית של פצועים יחידים ושל משפחותיהם של מי שנפצעו או נהרגו בהפגנות ליד גדר המערכת בעזה
כוח משימה: הגנה
מספר המוטבים: 12,495
הקהילות המוטבות נפת ח׳אן יונס ונפת צפון עזה, רצועת עזה
הקצאה: 239 אלף דולר
ארגון שותף מיישם: המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים
שנת התחלה: 2018

* שמו של סמי שונה כדי להגן עליו. סיפורו נמסר על ידי המרכז הפלסטיני לדמוקרטיה וליישוב סכסוכים.