Children participating in an unstructured psychological support session, Beit Lahyia, the Gaza Strip. Photo by Terre des Hommes Lausanne

הגנה על ילדים פגיעים בעזה

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

נור בת ה־17 היא תושבת בית לאהיא (רצועת עזה). כשהייתה בת ארבע, ניצלה נור ממתקפה שבה נהרגה אימה ממש לנגד עיניה, במהלך סבב של מעשי איבה, והאירוע הותיר בה צלקות נפשיות עמוקות. אחרי מות אימה נישא אביה מחדש ויחסיהם נותקו כמעט לגמרי. כשמלאו לה 16 הכריח אותה אביה לנשור מהלימודים וניסה לכפות עליה נישואין בגיל צעיר, כדי להגן עליה מפני הטרדות בדרכה לבית הספר.

היועצת בבית ספרה של נור הבחינה במצוקתה לנוכח הכורח לעזוב את הלימודים והפנתה אותה למרכז להגנת הילד המופעל על ידי ארגון Terre des Hommes Lausanne. עובדים סוציאליים מהמרכז נפגשו עם אביה מספר פעמים לייעוץ ושכנעו אותו שהאפשרות הטובה ביותר עבור נור אינה לחתן אותה בעל כורחה בגיל מוקדם אלא דווקא להמשיך בלימודים. אביה של נור, שגם הוא נשר מהלימודים בילדותו, פיתח מודעות והבנה רבות יותר לסכנות הנלוות לנישואין בגיל צעיר.

 ילדים משתתפים בפעילות תמיכה פסיכו־חברתית בבית לאהיא שברצועת עזה. צילום: Terre des Hommes Lausanne

נור היא אחת מאלפי ילדים פגיעים בעזה שקיבלו שירותי הגנת הילד במימון שהתקבל מן הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש. השירותים כללו ניהול טיפול ותמיכה פסיכו־חברתית, וכן עבודה לצמצום סכנת אלימות. ארגון TDH-L והארגונים השותפים לו – לרבות האגודה לפיתוח בית לאהיא, ועד הכנסיות למזרח הקרוב ואגודת בית אל־מוסתקבל – השתמשו לשם כך במערכת ניהול טיפול מקוונת וכן במסלולי הפניות שפותחו עם יוניצף.

הודות להתערבות זו שבה נור לבית הספר, אף שהחמיצה שנת לימודים שלמה. מוריה וחבריה ללימודים קיבלו את פניה בהתלהבות. "כשחזרתי, כולם שמחו בשבילי וחיבקו אותי חזק”, אמרה, וציינה שהיא עומדת להשתתף בתחרות כתיבת סיפורים. גם יחסיה עם אביה השתפרו. משגברה על הלחץ להיכנע לנורמה התרבותית והחברתית הכופה על נערות לנשור מהלימודים, נחסכו ממנה הסכנות הקשות הנלוות לנישואי ילדים, והודות לייעוץ שקיבלה, היום היכולת שלה להתמודד עם המצוקה טובה יותר.

ילדים בעזה גדלים בחברה רוויה כולה בהגבלות ובאלימות הקשורה לסכסוך. מצב זה נוטע בהם תחושת חוסר ביטחון עמוקה ביחס לעתידם. ילדים פלסטינים בני יותר מעשר החיים בעזה חוו עד כה, במהלך חייהם הקצרים, שלושה סבבים של סכסוך. מאחר שילדים בני 11 או פחות בעזה מכירים רק את החיים במצור, מספר גדל והולך של ילדים מפגינים רמות גבוהות של תסמינים הקשורים לעקה, המצריכים תמיכה מן המשפחה והקהילה והתערבויות פרטניות.

נור תמשיך ליהנות מהתמיכה שמציע המרכז להגנת הילד של TDH-L, במיוחד בהשתתפות בפגישות קבוצתיות לתמיכה פסיכולוגית.

שם המיזם: מתן מענה לצורכי ההגנה של ילדים חלשים ופגיעים ברצועת עזה באמצעות מערכת ניהול טיפול להגנת הילד
כוח משימה: הגנה
מספר המוטבים: 9,680
הקהילות המוטבות עזה, בית לאהיא, ח׳וזעא, אל־ביוכ
הקצאה: 250 אלף דולר
ארגון שותף מיישם: Terre des Hommes Lausanne
שנת התחלה: 2018

* סיפור זה נמסר על ידי Terre des Hommes Lausanne