Ahmed Badawi harvesting eggplants, May 2019. Photo by UAWC

נחלצים מחובות ועוברים לעצמאות כלכלית: תמיכה בחקלאים עזתיים שנפגעו מהגבלות והפגנות

סיפור הצלחה של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש

אחמד בָּדָװִי הוא חקלאי בן 48 המפרנס את אשתו ותשעת ילדיהם. בבעלות המשפחה חלקת אדמה בגודל כשמונה דונם, הממוקמת במרחק 400 מטר מגדר המערכת של ישראל עם עזה, באזור א־שג׳עייה שברצועת עזה. ישראל מגבילה זה שנים רבות את גישתם של פלסטינים לשטחים ליד גדר המערכת ופוגעת בכך בחקלאות. בנוסף, מאז 30 במרס 2018 פלסטינים מפגינים בשטח זה כמעט מדי שבוע, כחלק מ"צעדת השיבה הגדולה", ופוגעים אגב כך בגידולים החקלאיים.

עם תחילת ההפגנות נהרסו כל גידולי האבטיחים, העגבניות והקישואים של אחמד, ומקור ההכנסה העיקרי של משפחתו נפגע קשות. לדברי משרד החקלאות בעזה, מאז תחילת ההפגנות במרס 2018 ספגו כ־400 חקלאים נזקים בהקשר זה.

אחמד בדווי קוטף חצילים, מאי 2019. תצלום: UAWC

ביוני 2018, במאמץ לסייע לו לפרוע חובות חקלאיים, נתן הצלב האדום הבינלאומי לאחמד סיוע דחוף במזומן בסך 1,120 דולר. כמה חודשים לאחר מכן סיפק לו ארגון Première Urgence Internationale (PUI) תמיכה נוספת, בסך 1,260 דולר, במימון הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, כדי שיוכל לחדש את עבודתו החקלאית. התרומה השנייה הייתה חלק מתוכנית של ארגון PUI, המיושמת יחד עם איגוד ועדות העבודה החקלאיות (UAWC), במטרה לסייע לכמאתיים חקלאים כמו בדווי לשקם את כושר הייצור שלהם בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת, לאורך גדר המערכת.

הודות לתמיכה שקיבל הצליח בדווי לשקם כשבעה דונם מאדמתו, לשתול בהם חצילים ולקטוף יבול במשקל 45-40 טון. עד לסוף חודש יוני 2019 הצליח בדווי לייצר הכנסה חודשית בסך 840 דולר ולפרוע את כל חובותיו. ברמת הכנסה זו יכול כעת אחמד להמשיך בעבודת החקלאיות שלו ולכסות את הצרכים הבסיסיים של משפחתו. בנוסף על כך, איגוד ועדת העבודה החקלאיות קנה את כל היבול של בדווי במחיר גבוה משווי השוק, וחילק את התוצרת בחבילות מזון שניתנו למשפחות חלשות ופגיעות.

"בלי התמיכה הזו לעולם לא הייתי מצליח להשיק מחדש את הפעילות החקלאית שלי," אמר בדווי.

שם המיזם:

הגנה על מחייתם השבירה של חקלאים נפגעי "צעדת השיבה הגדולה" בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת, באמצעות תמיכה דחופה בתחום המחייה, במטרה לשקם את כושר הייצור החקלאי שלהם

כוח משימה: ביטחון תזונתי
מספר המוטבים: 1,159 (חקלאים ובני משפחותיהם)
הקהילות המוטבות רצועת עזה
הקצאה: 300 אלף דולר
ארגון שותף מיישם:

Première Urgence Internationale

שנת התחלה: 2018

* סיפור זה נמסר על ידי ארגון Première Urgence Internationale