פורסם ביום 18 מרץ 2019

הירחון ההומניטרי | פברואר 2019

A boy in a demonstration at the fence in Beit Lahiya. Gaza, 2 February, 2018. © Photo by Mohammed Dahman
A boy in a demonstration at the fence in Beit Lahiya. Gaza, 2 February, 2018. © Photo by Mohammed Dahman

ועדת החקירה הבינלאומית בנוגע להפגנות בעזה פרסמה את הדוח הראשוני שלה. עזיבת צוות המשקיפים הבינלאומי הזמני בחברון (TIPH) מגבירה את החששות בדבר ההגנה על תושבי אזור H2 בעיר חברון. עלייה בשיעור הסירוב מטעמים בירוקרטיים למתן גישה לפלסטינים לאדמות שבין גדר ההפרדה לקו הירוק. שיפורים במנגנון לשיקום עזה צפויים להגביר את יעילותו.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית

במסמך זה

TIPH members patrolling the closed military area of Tel Rumedia, in H2 Hebron, 6 February, 2018. © Photo by OCHA.

בפברואר יישמה ממשלת ישראל חוק שנחקק ב־2018 לעיכוב העברתם של כספי מסים פלסטיניים בסך 140 מיליון דולר. לדברי הרשויות הישראליות, סכום זה שווה לסכום ששילמה הרשות הפלסטינית למשפחותיהם של פלסטינים שהורשעו בעבירות ביטחון בבתי משפט ישראליים. בתגובה הודיעה הרשות הפלסטינית שתסרב לקבל כל תשלום של המכסים ומסים אחרים הנגבים על ידי ישראל בשם הרשות הפלסטינית ומועברים אליה מדי חודש: הקצאות כספים אלה היוו כ־65% מתקציב הרשות הפלסטינית.

TIPH members patrolling the closed military area of Tel Rumedia, in H2 Hebron, 6 February, 2018. © Photo by OCHA.

צוות המשקיפים הבינלאומי הזמני בחברון (TIPH) עזב את שטח H2 של העיר לאחר שממשלת ישראל החליטה שלא לחדש את המנדט שלו מעבר ל־31 בינואר 2019. בשילוב עם הגברת ההטרדות וההגבלות המוטלות על תושבים ועל גורמים נוספים המספקים נוכחות הגנתית באזור, הדבר מגביר את הסיכונים בתחום ההגנה שהאוכלוסייה מתמודדת איתם, במיוחד תלמידים. בהערותיו לוועדה למימוש הזכויות הבלתי מעורערות של העם הפלסטיני, הביע מזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש את צערו על החלטתה של ישראל שלא לחדש את המנדט של צוות המשקיפים. הוא הביע את תקוותו שניתן יהיה להגיע להסכם "שישמר את ההסדר רב הערך, הקיים זה זמן רב".

Abandoned lands behind the Barrier in Qalqiliya due to the lack of permits. February 2019

ממצאים מהעת האחרונה מצביעים על ירידה משמעותית במספר ההיתרים שהרשויות הישראליות מעניקות לחקלאים ופועלים פלסטינים לצורך גישה לאדמותיהם בגדה המערבית הנמצאות בין גדר ההפרדה לקו הירוק. על פי נתונים רשמיים שהגיעו לידי הארגון הישראלי "המוקד להגנת הפרט", שיעור האישור של היתרים לבעלי אדמות צנח מ־76% מהבקשות ב־2014 ל־28% ב־2018 (עד 25 בנובמבר). בתקופה ההיא ירד שיעור ההיתרים שניתנו לפועלים בתחום החקלאות מ־70% ל־50% מתוך כלל הבקשות (ראו תרשים 1).

Karem Shalom Crossing. May 17, 2018. Photo by OCHA

בפברואר 2018 הגיע האו״ם להסכמה עם ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית, לערוך בדיקה משותפת של המנגנון הזמני לשיקום עזה כדי לשפר את תפקודו, שקיפותו ויכולת החיזוי של פעולתו. הצדדים, שהתייעצו עם שורה של מחזיקי עניין, החילו בינואר 2019 שיפורים שונים במנגנון. כעת צפויים שינויים אלה להקל את יישומם של מיזמים הומניטריים ומיזמי פיתוח.