פורסם ביום 21 דצמבר 2017

עובדות ונתונים הומניטריים

פרסום זה מאגד סדרה של דפי מידע שהמשרד לתיאום עניינים הומניטריים פרסם במרוצת חמש השנים האחרונות. דפי המידע סוקרים נושאים שונים מעוררי דאגה מנקודת מבט הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש. העובדות והנתונים עודכנו לצורך פרסום זה, הרואה אור לרגל יובל החמישים לתחילת הכיבוש הצבאי של ישראל.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית

במסמך זה

ביוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על עזה, הטילה ישראל מצור יבשתי, ימי ואווירי על הרצועה, ובכך הגבירה הגבלות גישה שהוחלו עוד קודם לכן. במחצית הראשונה של 2017 הורשו מדי יום פחות מ־240 פלסטינים בממוצע לצאת את עזה דרך ישראל, לעומת 420 מדי יום במחצית הראשונה של 2007, לפני הטלת המצור. בספטמבר 2000, לפני האינתיפאדה השנייה, עמד ממוצע היוצאים היומי על כ־26 אלף.

Palestinian boy sleeping inside his destroyed home in the Shuja’iyeh neighbourhood of Gaza City, September 2015. Photo by Suhaib Salem

בעשר השנים האחרונות ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים במעשי האיבה: בדצמבר 2008 וינואר 2009; בנובמבר 2012; ומיוני עד אוגוסט 2014. בגלי הסלמה אלה נהרגו יותר מ־3,800 פלסטינים ו־90 ישראלים. מעשי האיבה בשנת 2014 היו הקשים ביותר עד עתה, ומספר האזרחים בעזה שנהרגו במהלכם היה הגבוה ביותר מאז תחילת הכיבוש הישראלי ב־1967 (1,460 אזרחים שנהרגו).

ביוני 2007 השתלט חמאס על עזה בעקבות מעשי איבה בינו לבין פתח, וכך נוצר פילוג בין הרשות הפלסטינית, שבסיסה בגדה המערבית, לבין הרשויות בפועל מטעם חמאס ברצועה.

בסוף 2016 חסמו את התנועה בגדה המערבית 572 מכשול l קבע, בהם 44 מחסומים מאוישים באופן קבוע, 52 מחסומים מאוישים חלקית ו־ 376 חסמי דרכים, תלוליות עפר ושערי דרך.

Houses in the Palestinian Bedouin community of Arab al Jahalin al Jabal, east of Jerusalem, against the backdrop of the Israeli settlement of Ma’ale Adummim. © Photo by OCHA.

יותר מ־60% משטח הגדה המערבית נחשבים לשטח C, שבו מחזיקה ישראל בשליטה כמעט בלעדית, לרבות באכיפת החוק, גישה ותנועה, תכנון ובנייה. בשטח C חיים כ־300 אלף פלסטינים ב־532 אזורי מגורים הממוקמים בחלקם או בשלמותם בשטח C, לצד כ־400 אלף מתנחלים החיים בכ־230 התנחלויות, שחלקן ("מאחזים") הוקמו בלא אישורן הרשמי של הרשויות הישראליות, אף כי בתמיכתן.

נכון לעכשיו גרים בירושלים המזרחית כ־320 אלף פלסטינים, בנוסף על 212 אלף מתנחלים המתגוררים בהתנחלויות שנבנו והורחבו מאז 1967, בניגוד למשפט הבינלאומי. מאז 1967 שללו הרשויות הישראליות מכ־14,500 פלסטינים את מעמדם כתושבי ירושלים.

מאז 1967 הוקמו כ־250 התנחלויות בגדה המערבית הכבושה, חלקן בלא אישורן הרשמי של הרשויות הישראליות ("מאחזים"), אבל בתמיכתן. נכון להיום חיים בהתנחלויות אלה כ־611 אלף מתנחלים, שני שלישים מהם בשטח C ושליש בירושלים המזרחית.

בין 2009 ל־2016 הרסו הרשויות הישראליות או תפסו יותר מ־4,800 מבנים בבעלות פלסטינית בגדה המערבית, בעיקר בשטח C ובירושלים המזרחית. לפחות מ־1% משטח C ולכ־13% מירושלים המזרחית יש תוכניות מאושרות, המתירות לפלסטינים להגיש בקשות להיתרי בנייה.