עובדות ונתונים הומניטריים | משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש

עובדות ונתונים הומניטריים

פרסום זה מאגד סדרה של דפי מידע שהמשרד לתיאום עניינים הומניטריים פרסם במרוצת חמש השנים האחרונות. דפי המידע סוקרים נושאים שונים מעוררי דאגה מנקודת מבט הומניטרית בשטח הפלסטיני הכבוש. העובדות והנתונים עודכנו לצורך פרסום זה, הרואה אור לרגל יובל החמישים לתחילת הכיבוש הצבאי של ישראל.