רצועת עזה: תמונת מצב | מרס 2021

דגשים חודשיים

 • שלושה דייגים פלסטינים נהרגו ושניים נוספים נפצעו בפיצוץ מול חוף עזה.

 • גידול במספר הנוסעים ומוצרי היבוא העוברים דרך מעברי ארז וכרם שלום שבשליטת ישראל.

 • הזיהום של מי השפכים המוזרמים לים ירד לרמתו הנמוכה ביותר זה שנים.

 • נוכח עלייה חדשה במספר הנדבקים ב־COVID-19 השיבו הרשויות המקומיות על כנן את הגבלות התנועה. 

הגנה על אזרחים ונפגעים

 • ב־7 במרס, בפיצוץ שאירע בסירה פלסטינית מול חוף ח׳אן יונס, נהרגו שלושה דייגים, שני אחים ובן דודם, בנסיבות שעדיין אינן ברורות.
 • ב־55 הזדמנויות לפחות (לעומת 58 בפברואר) פתחו כוחות ישראליים ביריות אזהרה לעבר פלסטינים ליד גדר המערכת של ישראל ומול חוף עזה, ככל הנראה כדי לאכוף הגבלות גישה. כתוצאה מהירי נפצעו שני דייגים וסירתם ניזוקה.
 • רקטה אחת נורתה מעזה לדרום ישראל, נחתה בשטח פתוח ולא גרמה לנפגעים או לנזק. ישראל הגיבה בתקיפות אוויריות שפגעו באתרים צבאיים בעזה וגרמו להם נזק מסוים.

מידע מקיף על נפגעים הקשורים לסכסוך זמין לעיון בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

גישה

 •  במרס תועדו 2,212 פעמים שבהן נכנסו בני אדם לעזה ו־2,191 פעמים שבהן יצאו ממנה דרך מעבר ארז שבשליטת ישראל. רוב העוברים היו מטופלים פלסטיניים ומלוויהם. נתון זה מהווה גידול של 25% לעומת פברואר 2021 (3,538 פעמים שבהן עברו בני אדם במעבר), אבל הוא נמוך מן הממוצע החודשי (כ־50 אלף פעמים) בינואר ובפברואר 2020, לפני הטלת הגבלות התנועה הקשורות למגפת COVID-19.
 • במהלך החודש הוגשו לרשויות הישראליות 1,293 בקשות להיתרי יציאה עבור מטופלים שהופנו לטיפול מומחים בגדה המערבית או בישראל, עלייה של 23% לעומת פברואר. רק 66% מהבקשות אושרו, והיתר נענו בסירוב או לא קיבלו מענה עד למועד התור הרפואי.
 • מעבר רפיח עם עזה, שבשליטת מצרים, נותר פתוח ברציפות חמישה ימים בשבוע בשני הכיוונים. במהלך חודש מרס תועדו במעבר 6,195 פעמים שבהן יצאו בני אדם מעזה, ו־7,332 פעמים שבהן נכנסו אליה.
 • 8,645 מטעני סחורות בסך הכול הוכנסו לעזה דרך מעבר כרם שלום שבשליטת ישראל, ו־1,046 מטעני סחורות נוספים הוכנסו אליה דרך שער סלאח א־דין עם מצרים. ישראל התירה ל־422 מטעני סחורות לצאת את עזה, מתוכם 128 שיועדו לישראל; 277 שיועדו לגדה המערבית; ו־17 שיועדו לשווקים בינלאומיים. 
 • ב־27 במרס הידקו הרשויות המקומיות את ההגבלות בעזה, לרבות הטלת עוצר לילי ואיסור על תנועה בין הנפות, כולן הגבלות שהוסרו במהלך חודש פברואר. מספר הנדבקים הפעילים ב־COVID-19 גדל משמעותית, מ־1,737 בסוף פברואר ל־7,917 בסוף מרס.

נתונים מקיפים על מעברי עזה זמינים לעיון בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

שירותים, מחייה ומחסה

 • אספקת החשמל הממוצעת במרס גדלה מעט, ל־14 שעות ביום, עלייה לעומת 13 שעות ביום בפברואר.
 • בממוצע יומי, בחודש מרס תועדה ירידה של 17% בנפח המים המותפלים שיוצרו במתקן ההתפלה הציבורי בעזה (6,824 מטר מעוקב ליום) לעומת פברואר (8,204).
 • סקר שביצעה לאחרונה רשות המים הפלסטינית מדווח כי רק ל־4% ממשקי הבית בעזה יש גישה למים בטוחים לשתייה, וכי יותר מ־97% מהמים המוזרמים מאקוויפר החוף בעזה אינם עומדים בתקני איכות המים של ארגון הבריאות העולמי. 
 • רמות הזיהום של השפכים המוזרמים לים פחתו משמעותית במרס, ל־80 מ״ג לליטר, השיעור הנמוך ביותר שתועד זה שנים, הודות לשיפור ביכולת התפעולית של שני מתקנים לטיהור שפכים.
 • שיעור התרופות החיוניות שאזלו מן המלאי (שכמותן תספיק לפחות מחודש) בעזה הייתה 50%, לעומת 45% בפברואר, זאת בשל ההשלכות של המענה על COVID-19. שיעור זה הוא הגבוה ביותר שתועד מאז ספטמבר 2019.

בסיס נתונים אינטראקטיבי על אספקת החשמל בעזה זמין לעיון באתר משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.