פורסם ביום 22 מרץ 2021

רצועת עזה: תמונת מצב | פברואר 2020

דגשים חודשיים

 • שלושה בני אדם נפצעו מפיצוץ של נפלי מלחמה; תועדו תקריות ירי, אך בלא נפגעים.

 • אלפים עברו במעבר רפיח הנתון לשליטת מצרים, שנפתח עד להודעה חדשה בשני הכיוונים לחמישה ימים בשבוע.

 • עלייה קלה ביציאת בני אדם דרך מעבר ארז שבשליטת ישראל.

 • הרשויות המקומיות הסירו כמעט את כל הגבלות התנועה בהקשר של COVID-19, שהוטלו מאז אוגוסט 2020. 

הגנה על אזרחים ונפגעים

 • ב־58 הזדמנויות לפחות פתחו כוחות ישראליים ביריות אזהרה לעבר פלסטינים ליד גדר המערכת של ישראל ומול חוף עזה, ככל הנראה כדי לאכוף הגבלות גישה, ירי שלא גרם לנפגעים. נתון זה נמוך ביותר מ־30% ממספר תקריות הירי בינואר 2021.
 • בשתי תקריות נפרדות, ב־21 וב־25 בפברואר, נפצעו שני מבוגרים פלסטינים וילד אחד מפיצוץ נפלי מלחמה בצפון עזה.

מידע מקיף על נפגעים הקשורים לסכסוך זמין לעיון בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

גישה

 • בני אדם חצו במעבר ארז שבשליטת ישראל בשני הכיוונים 3,538 פעמים. רובם מטופלים פלסטינים ומלוויהם. נתון זה מהווה גידול קל לעומת 3,284 יציאות וכניסות בינואר 2021, אך עודנו נמוך במידה רבה מהממוצע החודשי של כ־50 אלף פעמים שבהן עברו בני אדם בינואר ובפברואר 2020, לפני הטלת הגבלות התנועה הקשורות למגפת COVID-19.
 • במהלך החודש הוגשו לרשויות 1,048 בקשות להיתרי יציאה עבור מטופלים שהופנו לטיפול מומחים בגדה המערבית או בישראל, עלייה של 10% לעומת ינואר. רק 73% מהבקשות אושרו, והיתר נענו בסירוב או לא קיבלו מענה עד למועד התור הרפואי.
 • לאחר סגר שנמשך יותר מחודשיים, ב־1 בפברואר נפתח מעבר הנוסעים רפיח שבשליטת מצרים למשך ארבעה ימים ברציפות, בשני הכיוונים. מאז 9 בפברואר נפתח המעבר חמישה ימים בשבוע עד להודעה חדשה. במהלך החודש תועדו במעבר 9,537 פעמים שבהן יצאו בני אדם מעזה, ו־5,120 פעמים שבהן נכנסו אליה.
 • 7,696 מטעני סחורות הוכנסו לעזה דרך מעבר כרם שלום שבשליטת ישראל, ו־843 מטעני סחורות נוספים הוכנסו אליה דרך מעבר הסחורות רפיח עם מצרים. ישראל התירה את הוצאתם של 496 מטעני סחורות מעזה, מתוכם 136 יועדו לישראל; 353, רובם של תות שדה וירקות, יועדו לגדה המערבית; ושבעה יועדו לשווקים בינלאומיים. נתונים אלה משקפים ירידה קלה לעומת ינואר 2021.
 • ב־4 בפברואר הסירו הרשויות המקומיות את הגבלות התנועה בתוך עזה, לרבות הגבלות על התנועה בין נפות. עד לסוף החודש תועדה ירידה של 61% במספר הנדבקים הפעילים ב־COVID-19 לעומת סוף ינואר (מ־4,485 ל־1,737).

נתונים מקיפים על מעברי עזה זמינים לעיון בבסיס הנתונים האינטראקטיבי של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

שירותים, מחייה ומחסה

 • אספקת החשמל הממוצעת ירדה מ־14 שעות ביום בינואר ל־13 שעות ביום בפברואר.
 • בממוצע יומי, בחודש פברואר תועדה עלייה של 33% בנפח המים המותפלים שיוצרו במתקן ההתפלה הציבורי בעזה, לעומת ינואר. העלייה מיוחסת לגידול של לפחות שלוש שעות ביום בפעולת המתקן, הודות לזמינות של דלק להפעלת הגנרטורים.
 • רמות הזיהום של השפכים המוזרמים לים זהות לרמות שעליהן דווח בינואר, אבל הן עדיין נמוכות יותר מאלו שתועדו בדצמבר 2020.
 • שיעור התרופות החיוניות שאזלו מן המלאי (שכמותן תספיק לפחות מחודש) בעזה גדל מ־42% בינואר ל־45% בפברואר. 

בסיס נתונים אינטראקטיבי על אספקת החשמל בעזה זמין לעיון באתר משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית