פורסם ביום 28 נובמבר 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אוקטובר 2019

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית