פורסם ביום 11 אוגוסט 2017

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יולי 2017

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית