פורסם ביום 21 ינואר 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – דצמבר 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית