פורסם ביום 21 מאי 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אפריל 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית