Working and dropped out of school children attending a mathematics class at Tdh child protection centre. ©  Photo by Terre des hommes
Working and dropped out of school children attending a mathematics class at Tdh child protection centre. © Photo by Terre des hommes

גידול בעבודת ילדים בעזה

כ־68% ממשקי הבית בעזה חווים חוסר ביטחון תזונתי ברמות חמורות או בינוניות, ושיעור האבטלה עלה מ־44% ב־2017 ל־52% ב־2018.[1] בכלכלה מתערערת והולכת ומארג חברתי מוחלש, יכולות העמידות של משפחות נשחקות יותר ויותר ופגיעותן של קבוצות מסוימות, וילדים במיוחד, הולכת ומחריפה. עבודת ילדים, לרבות העסקת ילדים בעבודות מסוכנות, הפכה למנגנון שכיח להקלת העוני ולכיסוי ההוצאות היומיות.

לדברי הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, כ־4,840 מתוך 372,600 הילדים בגילים שבין 10 ל־17 בעזה היו מעורבים בשנת 2018 בעבודה בהיקף מלא. בנוסף על כך, 1,490 ילדים בגילים אלה עבדו במקביל ללימודיהם בבית הספר. בסך הכול, 2% מהילדים בגילים שבין עשר ל־17 הועסקו בשנת 2018 בעבודה על בסיס מלא או חלקי. מוערך כי השיעור המלא גבוה יותר, כי מספר הילדים העובדים שגילם פחות מעשר אינו ידוע.

רוב המשפחות שילדיהן עובדים חיות מתחת לקו העוני.[2] במשפחות כאלה מספר בני המשפחה גבוה מהממוצע, ושיעורי האבטלה גבוהים בקרב שני ההורים. ילדים עובדים בעזה מועסקים בעיקר במסחר, בהסעדה ובחקלאות. כן עוסקים ילדים בעיסוקים מסוכנים יותר, כמו איסוף חצץ, ריסוס בחומרי הדברה ועבודות בניין/הריסה. רוב הילדים העובדים עובדים חמש שעות ביום ומשתכרים בממוצע 100 ש״ח בחודש.[3]

למצב הסוציו־אקונומי המידרדר בעזה נודעות השלכות שליליות על זכויותיהם של ילדים ועל יכולתם להגיע לחינוך בבית הספר ובבית, והשלכות אלו מוצאות את ביטוין בנשירה מהלימודים. לפי נתוני הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים 2017/2016 נשרו מהלימודים 2% מהתלמידים. ילדים אלה מצויים בסיכון מוגבר לעבודת ילדים ו/או להשתתפות בפעילויות המסכנות את חייהם, ומשום כך הם מגבירים את הביקוש לשירותי הגנה, הכורעים מלכתחילה תחת הנטל בעזה.

מדדים מקרו־כלכליים

מדדים מקרו־כלכליים

הקרן ההומניטרית – מיזמי הגנה על ילדים בעזה

אחד המיזמים שמימנה הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש כחלק מההקצאה הסטנדרטית הראשונה לשנת 2018 היה מיזם בשווי 250 אלף דולר במסגרת הגנת הילד ברצועת עזה. המיזם מתמקד במתן מענה לצורכי ההנה של ילדים פגיעים בעזה באמצעות מערכת ניהול הטיפול בתחום הגנת הילד. ארגון Terre des hommes ושלושה ארגונים מקומיים לא ממשלתיים שותפים מיישמים מיזם זה, שיימשך עד לסוף מאי 2019.

 

כחלק מההקצאה הסטנדרטית הראשונה ב־2019, מתכננת הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש לממן מיזם נוסף, בתקציב בסך 260 אלף דולר, לתמיכה ביוזמות להגנת הילד בעזה. יוזמות אלו יספקו תמיכה פסיכו־חברתית מובנית ולא מובנית לילדים שנפגעו פגיעה חמורה, ויתמקדו בילדים שנשרו מהלימודים ובילדים עובדים. צופים כי במסגרת המיזם, שייושם על ידי ארגון Terre des hommes וארבעה ארגונים שותפים, ייהנו בשנת 2019 5,040 ילדים (2,670 בנים ו־2,370 בנות) מפעילויות בכל חמש הנפות של עזה.

כן ייתן המיזם מענה לצורכיהם של ילדים שנפצעו בהפגנות "צעדת השיבה הגדולה", ילדים שנשרו מהלימודים וילדים עובדים, בין היתר. לשם כך תוגדל גישתם של הילדים למעני חירום איכותיים ומשולבים בתחום הגנת הילד, שיינתנו בעתם, לרבות ניהול טיפול ותמיכה פסיכו־חברתית שיתמקדו בילדים פגיעים ובמשפחות פגיעות.

התערבויות בתחום הגנת הילד שארגון Terre des hommes מבצע בעזה

מאז 2011 סיפק ארגון Terre des hommes שירותים משולבים בתחום הגנת הילד לילדים עובדים ולמשפחותיהם בנפת צפון עזה. התערבויות אלו נועדו להגן על ילדים מניצול כלכלי ומעבודה מסוכנת. עד היום סיפק ארגון Terre des hommes שירותים ל־3,066 ילדים, בהם 1,206 ילדים עובדים.

מדי חודש נהנים כ־150 ילדים משירותי הגנת הילד המשולבים שמעניק Terre des hommes – תמיכה פסיכו־חברתית מובנית ולא מובנית, פגישות ייעוץ פרטניות וקבוצתיות, שיעורי הוראה מתקנת וארוחות מאוזנות. המרכז להגנת הילד מקדם סביבה בטוחה המאפשרת לילדים גישה לחינוך פורמלי ולא פורמלי, לרבות שירותי לימוד במעבדת תכנון וייצור דיגיטלי.[4] כחלק מההתערבויות של Terre des hommes, 954 תלמידים שולבו בהצלחה מחדש בבתי ספר ובמרכזי הכשרה מקצועיים המספקים לתלמידים הכשרה במקצועות שונים, לרבות תפירה ורקמה, ספרות, נפחות, שרברבות, רשתות חשמל, נגרות ותיקוני רכב.

ילדים עובדים וילדים שנשרו מהלימודים משתתפים בשיעור מתמטיקה במרכז להגנת הילד של ארגון Terre des hommes / © צילום: Terre des hommes

אחד האתגרים שעימם מתמודד כיום ארגון Terre des hommes הוא העובדה שלמרכזי ההכשרה המקצועית של משרד הפיתוח החברתי אין את הקיבולת הדרושה לקלוט את כל המוטבים הפוטנציאליים שארגון Terre des hommes וארגונים שותפים מפנים אליהם לשילוב.

"אני רוצה להיות ילד רגיל"

עבדאללה בודק את שיעורי הבית שלו במרכז להגנה של ארגון Terre des hommes / © צילום: ארגון Terre des hommes
עבדאללה, ילד בן 13 מעזה, חי עם הוריו, חמשת אחיו ושלוש אחיותיו. אימו של עבדאללה היא עקרת בית ואביו ירקן המשתכר הכנסה עונתית דלה.

כבכור מבין אחיו, כשמלאו לו 11 נאלץ עבדאללה להתחיל לעבוד בעבודה חלקית כדי לסייע בפרנסת משפחתו. ביקוריו בבית הספר הלכו ופחתו ובגיל 12 נשר מהלימודים. הוא השתכר 20-15 ש״ח בשבוע (6-4 דולר) באיסוף ומכירה של חצץ ופסולת.

"אני עוד ילד אבל אני כבר מרגיש שאני זקן מאוד. הגוף שלי לא היה מסוגל לעמוד בקושי של עבודה שנמשכה כל היום. מה שהציק לי יותר מכל היו המבטים שלטשו בי כל הזמן וההערות המעליבות. קראו לי קבצן כי הבגדים שלי היו מלוכלכים כל כך."

כחלק מתוכנית היישוג של ארגון Terre des hommes, ביקרו נציגי הארגון בביתו של עבדאללה ועודדו אותו להשתתף בפעילויות שונות בתחום הגנת הילד במרכז של Terre des hommes. במרכז השתתף עבדאללה בשיעורי הוראה מתקנת ונפגש לשיחות ייעוץ עם פסיכולוג, בין יתר השירותים. כתוצאה מכך החל לקצץ בשעות העבודה שלו, ובמקביל נעזרה אימו בייעוץ בתחום ההורות.

"עובדים סוציאליים ביקרו אצל אימא שלי ודיברו איתה. היא הייתה צריכה ללמוד גם איך לטפל טוב יותר באחים ובאחיות שלי, ובי. לאט לאט התחלתי לחבב את המרכז. הסגל שם ביקר בבית הספר שלי ודיבר עם היועץ בבית הספר, שתמך בשילוב שלי מחדש בלימודים. הפסקתי לעבוד וכבר לא נעדרתי משיעורים."

"ההישגים שלי בבית הספר השתפרו, אני לבוש כמו שצריך ואני מתייחס טוב יותר לאנשים. חזרתי ללימודים כתלמיד בכיתה ז׳. אני מרגיש ששרדתי סיוט. כל מה שרציתי היה להפסיק לעבוד וללכת לבית ספר. אני רוצה לרכוש השכלה ושיהיה לי עתיד. אני לא רוצה לשמוע יותר בחיים שלי את המלים לוזר או קבצן; אני רוצה להיות ילד רגיל."

קבוצת ילדים הנהנים מפעילויות פסיכו־חברתיות לא מובנות במרכז להגנת הילד של ארגון Terre des hommes / © צילום: ארגון Terre des hommes

אחרי שעבדאללה שולב מחדש בכיתה ז׳, עקב ארגון Terre des hommes אחר הטיפול בו בביקורים שבועיים בביתו ובבית ספרו. עבדאללה ממשיך ליהנות ממרכז Terre des hommes, שבו הוא מבקר מדי יום.

 

[1]  World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 30 April 2019, para. 4.

[2] עניים מוגדרים כמי שחיים על פחות מ-4.6 דולר ביום, לרבות סיוע סוציאלי והעברות, סכום שלהערכת הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה הוא המינימום הדרוש לכיסוי צורכי משק בית בסיסיים (מחסה, ביגוד ומזון), בנוסף על טיפול רפואי, חינוך ותחבורה בסיסיים.

[3] מבוסס על מערכת הנתונים שאסף ארגון Terre des hommes, הכוללת 1,206 ילדים עובדים.

[4] בצפון עזה הקים ארגון Terre des hommes את מעבדת התכנון והייצור הדיגיטלי ההומניטרית הראשונה ברצועת עזה. המעבדה נועדה לקדם את הכישורים המקצועיים והלימודיים של ילדים ובני נוער פגיעים.