פורסם ביום 16 ינואר 2019
 במסגרת  

350 מיליון דולר דרושים למתן מענה לצרכים הומניטריים עבור 1.4 מיליון פלסטינים בשנת 2019

כ־2.5 מיליון פלסטינים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, שהם כמחצית האוכלוסייה, מזוהים כמי שזקוקים לסיוע הומניטרי ולהגנה, זאת על פי הסקירה הכללית של צרכים הומניטריים לשנת 2019. מבין אלה, 1.4 מיליון בני אדם, שזוהו כפגיעים והחלשים ביותר, נבחרו לקבל בשנת 2019 שורה של התערבויות המותוות בתוכנית המענה ההומניטרי, בעלות כוללת של 350 מיליון דולר. תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 הושקה ב־17 בדצמבר ברמאללה על ידי ג׳יימי מקגולדריק, המתאם ההומניטרי, במשותף עם השר לפיתוח כלכלי במדינת פלסטין, ד״ר אברהים א־שאער.

עלייה בצרכים על רקע מגבלות המוטלות על הסביבה התפעולית

בתוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2018 נבחרו 1.9 מיליון פלסטינים לקבלת סיוע בעלות כוללת של 539.7 מיליון דולר. הצמצום במספר המוטבים לקבלת סיוע ובמימון המבוקש לשנת 2019 אינו משקף ירידה ברמת הצורך ההומניטרי. נהפוך הוא, בשנת 2018 חלה הידרדרות חדה במצב ההומניטרי, במיוחד ברצועת עזה: העוני, האבטלה וחוסר הביטחון התזונתי גברו, בד בבד עם גידול עצום במספר הנפגעים הפלסטינים בשל הפגנות "צעדת השיבה הגדולה". בגדה המערבית הצמיחה הכלכלית הולכת ופוחתת, בעוד הרחבת התנחלויות, אלימות מתנחלים, הרס מבנים ופינוי אנשים מביתם מעצימים את הסביבה הכופה המופעלת על קהילות פלסטיניות פגיעות.

בד בבד עם ההרעה במצב מתמודדים ארגונים הומניטריים וארגוני חברה אזרחית עם מגבלות כבדות יותר ויותר המוטלות על הסביבה התפעולית שלהם. הגבלות גישה, שיקולים מדיניים של תורמים ועלייה במתקפות שנועדו לשלול את הלגיטימציה של פעולות הומניטריות מקשים יותר ויותר על יכולתם של גורמים הומניטריים לספק הגנה וסיוע (ראו את המאמר הבא בגיליון זה של הירחון ההומניטרי).

מטרה אסטרטגית 1

זכויותיהם של הפלסטינים הנתונים לכיבוש, לרבות אלה הנתונים למצור ולהגבלות אחרות, יישמרו, יכובדו ויקודמו על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, והצדדים הנושאים באחריות יידרשו יותר ויותר לתת את הדין על מעשיהם.
המימון הדרוש: 52 מיליון דולר

מטרה אסטרטגית 2

יינתן מענה לצורכיהם הבסיסיים של פלסטינים הנתונים לכיבוש, באמצעות אספקת שירותים בסיסיים איכותיים ושיפור הגישה למשאבים, בהתאם לזכויותיהם של בני אדם מוגנים כפי שהן מוגדרות במשפט ההומניטרי הבינלאומי.
המימון הדרוש: 71 מיליון דולר

מטרה אסטרטגית 3

תחוזק יכולתם של פלסטינים חלשים ופגיעים להתמודד עם משבר מתמשך ולהתגבר עליו, ובמקביל יקודמו פתרונות להפרות ולגורמים אחרים שבשורשם של איומים וזעזועים.
המימון הדרוש: 227 מיליון דולר

המימון עבור השטח הפלסטיני הכבוש בשפל של כל הזמנים

בד בבד עם הגידול בצרכים ובמגבלות התפעוליות, המימון עבור פעולות הומניטריות פחת והלך; רק 44.4% מ־539.7 מיליון הדולר שתוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2018 חייבה לגייס הובטחו, נתון נמוך משמעותית מהממוצע העולמי, העומד על כמעט 58%. את החוסר ניתן לייחס בעיקר לירידה בתרומות לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר״א) מארצות הברית, התורמת הגדולה ביותר של הסוכנות, אבל הוא משקף מגמה של צמצום המימון לסוכנויות הומניטריות ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש. מצב זה אינו צפוי להשתפר ב־2019, כיוון שמדינות תורמות מסרו כי במקרה הטוב ביותר רמות המימון הנוכחיות יישארו בעינן.

מאחר שנכון לעכשיו לא ניתן לחזות שיפו במצב ההומניטרי, במשאבים הדרושים למתן מענה לצרכים הגואים או במרחב התפעולי לפעילויות הומניטריות, עודכנה תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 כך שתזהה מה ניתן לעשות באקלים המדיני ובמצב המשאבים הקיימים. היעד של 1.4 מיליון מוטבים מבוסס על המספר המרבי של בני אדם חלשים ופגיעים שאם יתקבל המימון המבוקש ניתן לצפות באופן ריאלי שאפשר יהיה לספק להם מזון, טיפול רפואי, מחסה ומים ותברואה בשנת 2019. הסכום המבוקש עבור מתן מענה לצרכים אלה – 350 מיליון דולר – נמוך ב־190 מיליון דולר מתוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2018, ונועד למקסם את התועלת שניתן יהיה להפיק ממימון מוגבל בסביבה מגבילה.

על פי הערכות, הסכום הממשי הדרוש למתן סיוע הומניטרי לכל 2.5 מיליון הפלסטינים הזקוקים לו הוא 800 מיליון דולר. אם יהיה בנמצא מימון נוסף, ארגונים שותפים הומניטריים נכונים להרחיב את המענה שלהם כך שיגיע ליותר בני אדם.

בהשקת תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 אמר המתאם ההומניטרי שהתוכנית "ממוקדמת ומתועדפת ככל הניתן. עשינו זאת תוך התייעצות עם תורמים, כך שאנו מצפים שלתוכנית יהיה מענה טוב יותר [מצידם]... כשאנו מבקשים לגייס 350 מיליון דולר אנו עדיין מבקשים סכום גדול מכפי שקיבלנו למעשה השנה (2018), אף כי נמוך בהרבה מהצרכים הממשיים... אנו מכירים בכך שדרוש עוד הרבה יותר... אבל לשם כך נזדקק גם לגישה בלא התערבות לקהילות. להיות מסוגלים להסיע את אנשי הסגל שלנו אל תוך, בין ואל מחוץ לכל חלקי השטח הכבוש. עלינו להיות מסוגלים להביא טובין ושירותים לנזקקים, ועל הרשויות הפלסטיניות והישראליות לאפשר את עבודתנו, במקום לנסות, במקרים מסוימים, לחבל בה."

אינפוגרפיקה: 350 מיליון דולר דרושים ליישום 203 מיזמים הומניטריים

מהי תוכנית המענה ההומניטרי?

תוכנית המענה ההומניטרית היא תוכנית קולקטיבית שהכינה הקהילה הבינלאומית כמענה על הצרכים ההומניטריים הדחופים ביותר שזיהו ארגונים שותפים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש. תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 מהווה חלק מתוכנית רב־שנתית לתקופה שבין 2018 ל־2020, והיא מונחה על ידי אותם יעדים אסטרטגיים שנקבעו בשנה שעברה:

  • להגן על זכויות פלסטינים הנתונים לכיבוש, בהתאם לעקרונות המשפט הבינלאומי, ולהביא במידה רבה יותר ויותר את הנושאים באחריות לתת דין וחשבון;
  • להבטיח מענה לצורכיהם הבסיסיים של פלסטינים חלשים ופגיעים, באמצעות מתן שירותים בסיסיים איכותיים וגישה משופרת למשאבים;
  • להבטיח תמיכה ביכולתם של פלסטינים חלשים ופגיעים להתמודד עם המצב, במקביל למאמצים למצוא פתרון להפרות ולגורמים אחרים שבשורשם של סיכונים וזעזועים.

המצב בשטח הפלסטיני הכבוש עדיין מאופיין כמשבר הגנה ממושך, שאת רובו ניתן לייחס לכיבוש הישראלי המתמשך של הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, ושל רצועת עזה, לפילוג המדיני הפלסטיני הנמשך מבית, ולהפרות של המשפט הבינלאומי. משום כך ההגנה שמרה על מקומה המרכזי כאחריות משותפת לכל המערכת בכל רובדי תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019, כשכ־10% (36 מיליון דולר) מכלל המימון המבוקש מיועדים לטיפול בצורכי הגנה מתמשכים.

מיזמי מזון, מחסה, מים, תברואה והיגיינה עברו השנה תהליך תעדוף מחמיר יותר, בתגובה על סביבת המימון המגבילה. כבשנים קודמות, רוב המימון (כ־59% או 206 מיליון דולר) המבוקש נועד לאספקת סיוע במזון ל־1.7 מיליון הפלסטינים הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי בינוני עד קשה. באופן חריג, בקשות המימון עבור מגזר הבריאות הוגדלו (9%, 30 מיליון דולר) מאחר שהגאות במספר הנפגעים בשל הפגנות "צעדת השיבה הגדולה" גרמה להידרדרות התנאים בעזה. כמו כן, 32% מהכסף המבוקש (104 מיליון דולר) ישמשו לטיפול בשורה של מיזמים בתחומי המים, התברואה וההיגיינה, התיאום, החינוך והמחסה.

תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 כוללת 203 מיזמים שייושמו על ידי 88 ארגונים, בהם 38 ארגונים מקומיים לא ממשלתיים, 37 ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים ו־13 סוכנויות או״ם. כ־77% מהמימון המבוקש מיועדים לעזה, בעוד 23% הנותרים מתמקדים בשטח C, חלק העיר חברון שבשליטת ישראל (H2) וירושלים המזרחית בגדה המערבית.

כבשנים קודמות, יכולתה של הקהילה ההומניטרית ליישם את תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 ואת המיזמים והפעילויות הנלווים אליה תלויה במלואה בקבלת 350 מיליון הדולרים המבוקשים באמצעות תרומות מרצון של מדינת תורמות.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית