פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – אוקטובר 2019