הרס מבנים ועקירה בגדה המערבית | אוקטובר 2018

דגשים

  • עלייה במספר ההריסות לעומת חודשים קודמים ובהשוואה לממוצע החודשי ב־ 2017 .
  • 11 מבנים במימון תורמים נהרסו או נתפסו ונגד שבעה הוצאו צווי הפסקת עבודה.
  • הרשויות הישראליות פירקו חלקית את האתר המוצע ליישוב מחדש של קהילת ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו.

סקירה כללית

באוקטובר, הרשויות הישראליות הרסו או תפסו בסך הכול 51 מבנים בבעלות פלסטינית בשטח C ובירושלים המזרחית. בכך, נעקרו מבתיהם 43 בני אדם ונפגעה מחייתם של יותר ממאתיים אחרים. מספר המבנים שנהרסו או נתפסו הוא השני הגבוה ביותר בחודש יחיד מאז תחילת 2018 (אחרי יולי), נתון גבוה בהרבה מהממוצע החודשי לשנת 2017 (35). כל ההריסות ותפיסות המבנים בחודש זה היו בגין היעדר היתרי בנייה ישראליים, שכמעט בלתי אפשרי להשיגם.

מבין 16 הקהילות בשטח C שנפגעו החודש מהריסות ומתפיסות, שמונה הן קהילות רועים או בדואים פלסטיניות חלשות ופגיעות, רובן בבקעת הירדן. שלוש התקריות הגדולות ביותר, שבהן נהרסו או נתפסו 25 מבנים, התרחשו בקהילות הרועים אל־ג׳פתליכ אל־מוסאפה (נפת יריחו) ואל־חדידיה (נפת טובאס), ובשטח חקלאי ליד הכפר ברדלה (גם הוא בנפת טובאס). המבנים ליד ברדלה היו ממוקמים בשטח שהוגדר כ”שטח אש” לאימונים צבאיים ישראליים. 

הרס שמונה מבנים בקהילה הבדואית אל־חדידיה שבבקעת הירדן, ב־11 באוקטובר משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים

11 מ־47 המבנים שנהרסו או נתפסו בחודש אוקטובר בשטח C היו מבני סיוע הומניטרי, כולם מלבד אחד במימון של האיחוד האירופי והמדינות החברות בו. נתון זה הוא המספר הגבוה ביותר של מבנים במימון תורמים שנהרסו או נתפסו בחודש יחיד מאז מאי, והוא מביא את סך הכול מאז תחילת 2018 ל־43 מבנים, נתון שווה לכמעט 40% מהמבנים במימון תורמים שנהרסו או נתפסו ב־2017. 

מבין המבנים במימון תורמים שנהרסו או נתפסו באוקטובר, חמישה היו מחסים למגורים, בהם שלושה שניתנו כמענה להריסות קודמות בקהילת רועים בדרום נפת חברון (חלאווה), הממוקמת גם היא ב”שטח אש”. במהלך תקרית זו נתפסו סוללות וארונות של שלוש מערכות סולאריות שנרכשו במימון של האיחוד האירופי (אך לא נכללו במניין המבנים), צעד שבעקבותיו המערכות (בשווי 16,500 אירו) אינן יכולות לפעול. בקהילת רועים אחרת בבקעת הירדן (אבזיכ), נהרס מבנה במימון האיחוד האירופי ששימש כבית ספר, ונגד שני בתי ספר/כיתות לימוד נוספים במימון האיחוד האירופי הוצאו צווי הפסקת עבודה. לדברי כוח המשימה לענייני חינוך, נגד 40 בתי ספר בשטח C תלויים ועומדים צווי הפסקת עבודה החלים על כל המתקן או על חלקו.

בעקבות דחיית ההריסה של הקהילה הבדואית ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו, למרות פסיקה סופית של בג״ץ שהתירה את ההריסה, פירקו הרשויות הישראליות מבנים שהתקינו באתר המוצע ליישוב מחדש (אל־ג׳בל מערב); עם זאת, חששות בדבר הריסה המונית והעברה בכפייה של הקהילה נותרים בעינם.