OCHA staff and others walking near the Palestinian villages of Yasuf and Madana, the West Bank, April 2021. Photo by Tanya Habjouqa/LWD for OCHA
OCHA staff and others walking near the Palestinian villages of Yasuf and Madana, the West Bank, April 2021. Photo by Tanya Habjouqa/LWD for OCHA

מי אנחנו

בשטח הפלסטיני הכבוש, כמו במקומות אחרים ברחבי העולם, סיוע הומניטרי ניתן על ידי גופים רבים. במשרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש אנו תורמים למענה הומניטרי ערכי ויעיל באמצעות הגשמה של תפקידי הליבה העולמיים שלנו: תיאום, קידום וגיבוש מדיניות, ניהול מידע ומימון פיננסי.

אנו מתאמים פעילות הומניטרית בעזה ובגדה המערבית כדי להרחיב את טווח השגתה, לשפר את קביעת הקדימויות ולצמצם כפילויות, ולהבטיח שסיוע ושהגנה יהיו נגישים למי שזקוקים להם יותר מכל.


אנו מגייסים ומשתמשים בשורה של כלים פיננסיים על מנת שצרכים הומניטריים יקבלו מענה, שמנהיגות ומנגנוני תיאום הומניטריים יקודמו, ושמנגנוני מימון ישלימו זה את זה ויעלו בקנה אחד עם מימון לפיתוח.

אנו מובילים פיתוח של מדיניות הומניטרית שמטרתה לעזור לקבוע סדרי יום הומניטריים למען שיפור יעילות, בניית מסגרות חדשות והגברת היכולות של הממשלה הלאומית וגופים מקומיים.


קידום מדיניות

מאמצי קידום המדיניות הציבוריים והפרטיים של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים מגבירים מודעות למשברים נשכחים, מקדמים כיבוד של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, מביאים את קולותיהם של נפגעי המשברים אל קדמת הבמה, ומסייעים לבני אדם לקבל גישה לסיוע הומניטרי.


OCHA’s public and private advocacy raises awareness of forgotten crises, promotes respect for international humanitarian law (IHL), brings the voices of crisis-affected people to the forefront, and helps people obtain access to humanitarian assistance.


משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים מספק לקהילה ההומניטרית שירותי ניהול מידע שעל בסיסם נבנה מענה מהיר, יעיל וערכי. המשרד אוסף, משתף ועושה שימוש בנתונים ובמידע שעליהם מושתתים תיאום, קבלת החלטות ומאמצי קידום מדיניות.