מי אנחנו

שער העלון "זהו המשרד לתיאום עניינים הומניטריים"המשימה העולמית של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים פועל כחלק ממזכירות האו״ם והוא הגוף האחראי לקשר בין גורמים הומניטריים כדי להבטיח מתן מענה עקבי למצבי חירום.

משימת המשרד כוללת:

  • גיוס ותיאום של פעילות הומניטרית יעילה וערכית בשותפות עם גורמים מקומיים ובינלאומיים כדי להקל על סבלם של בני אדם באסונות ובמצבי חירום.
  • קידום מדיניות למען זכויותיהם של נזקקים.
  • קידום מוכנוּת ומניעה.
  • תמיכה ביישום פתרונות בני־קיימא.

ניתן לקרוא מידע נוסף באתר העולמי.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש

בשנת 2002 הקים משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים את המשרד המקומי שלו בשטח הפלסטיני הכבוש, המוחזק על ידי ישראל מאז מלחמת 1967. המשרד המקומי הוקם כדי לתמוך במאמצים בינלאומיים לתת מענה למצב ההומניטרי בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, וברצועת עזה.

הגורמים העיקריים לפגיעה בחוסן ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש הם הכיבוש הממושך, שלילתן השיטתית של זכויות האדם מפלסטינים והסכסוך המתמשך, הכולל גלים תכופים של אלימות מוגברת. בגדה המערבית, המשך הרחבתן של התנחלויות והיעדר אופק לסיום הכיבוש הם מקורות מרכזיים לתסכול ולסכסוך. ברצועת עזה, שנים של מצור וגלים חוזרים ונשנים של מעשי איבה שחקו את התשתית הבסיסית, את מתן השירותים, את מקורות המחיה ואת מנגנוני ההתמודדות. ההקשר הכולל הוא של משבר הגנה ממושך הנובע מאי־כיבוד המשפט הבינלאומי ומהיעדר מתן דין וחשבון בגין הפרת הוראותיו.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש מבטיח מענה מתואם ויעיל לצרכים הומניטריים הנובעים מהסכסוך, הכיבוש ומרכיבי מדיניות אחרים, וכן מאסונות טבע או תנאי מזג אוויר קיצוניים.

תחומי פעילות

Coordination1. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מתאם את תוכנית המענה ההומניטרי (HRP) – לשעבר תוכנית המענה האסטרטגי (SRP) והליך הפנייה המשולבת (CAP) – לשטח הפלסטיני הכבוש, בהובלת המתאם ההומניטרי. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים תיאם את תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2016 בשמם של 79 ארגונים שותפים. מאז 2003 גייסו ארגונים שותפים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש יותר מ־4 מיליארד דולר באמצעות תוכניות שמשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים תיאם.המשרד פועל בשטח הפלסטיני הכבוש עם שורה של ארגונים־שותפים, בהם סוכנויות או״ם, ארגונים מקומיים ובינלאומיים לא ממשלתיים וכן עם הצלב האדום ואגודת הסהר האדום, כדי לאמוד את צורכי הפלסטינים בשטח ולתת להם מענה. המשרד מאפשר תיאום בין הארגונים ההומניטריים הרבים על מנת להבטיח שצרכים אלה יטופלו מהר ככל האפשר באמצעות מתן מזון, מים, פתרונות תברואה, מחסי חירום וסיוע חירום נוסף, וכן פעולות הגנה כגון סיוע משפטי, תמיכה פסיכו־חברתית ונוכחות הגנתית. המשרד תומך בתכנון השנתי של ארגון הגג של גופי הסיוע (Humanitarian Country Team), פורום הארגונים הבינלאומיים והמקומיים הפועלים בשטח הפלסטיני הכבוש) באמצעות מחזור התכנון ההומניטרי ותוכניות מגירה שנתיות למצבי חירום.

כן תומך משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים במשא ומתן עם רשויות ישראליות, פלסטיניות ואחרות באזור כדי להקל את גישתם של ארגונים הומניטריים הפועלים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, וברצועת עזה, ולהבטיח שהם ופריטי הסיוע שלהם יוכלו להגיע במהירות ובאופן בטוח לקהילות הנזקקות. למידע נוסף אנא בקרו באתר האינטרנט של היחידה לתיאום גישה.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מסייע לוודא העברה של מימון ממדינות תורמות לצורך תמיכה בפעולות ההומניטריות ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש.

Mobilization2. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מגייס משאבים באמצעות הקרן ההומניטרית, התומכת במיזמים בקדימות עליונה הכלולים בתוכנית המענה ההומניטרית ומסייעת לבני אדם שנפגעו במקרי חירום שלא ניתן היה לצפות מראש, וכן באמצעות קרן מענה החירום המרכזית. המשרד עובד עם מדינות תורמות שונות כדי להבטיח מימון זמין ומהיר, שיאפשר לסיוע להגיע לבני האדם הזקוקים לו בדחיפות.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מעודד תורמים לתמוך בקרן ההומניטרית, תמיכה המבטיחה מימון עקבי למיזמים ההומניטריים ביישומם של ארגונים־שותפים.

כיצד ממומן סיוע הומניטרי

Support3. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים תומך ברשויות מקומיות בהתוויית תוכניות מוכנוּת לקראת אסונות.

המשרד מעורב בפיתוח יכולותיה של ההגנה האזרחית הפלסטינית בתחומים שונים, כגון הכנה ובחינה של תוכניות חירום, תיאום מענה לשעת חירום וניהול מידע. כן עובד המשרד על הדיאלוג האזורי בין מדינת פלסטין לבין ירדן וישראל בעניין מוכנוּת, כדי להבטיח כי הנוהגים והנהלים הדרושים מוכנים למתן מענה יעיל לצרכים הומניטריים הנובעים מאסונות טבע, כגון רעידות אדמה.

כשסופות חורף עזות פוגעות בשטח הפלסטיני הכבוש, המשרד מפעיל – בתיאום עם נפות הרשות הפלסטינית, אגודת הסהר האדום הפלסטיני וההגנה האזרחית הפלסטינית מערכת מקוונת הכוללת דיווח, זיהוי צרכים ואימות פעולות מענה. המערכת בנויה למנוע כפילויות במתן מענה לצרכים במקרי חירום הנובעים ממזג האוויר ולהבטיח זיהוי וטיפול בחוסרים.

Collection4. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים אוסף, מנתח ומשתף מידע. דוגמה לכך היא "פרופיל הפגיעוּת", המבוסס על בחינה ראשונה מסוגה שבוצעה ב־2013 ביותר מ־530 מקהילות בשטח C. דוגמה נוספת היא סקר שנערך ב־2015 ובו נבדקו, בתיאום המשרד, יותר מ־16 אלף  משקי בית של עקורים פנימיים ברצועת עזה. כמו כן, מאז 2005 שימש בסיס הנתונים בנושא הגנה על אזרחים של המשרד כמקור העיקרי של הקהילה ההומניטרית למדדים הקשורים בהגנה על אזרחים, כמו נפגעים, תקריות של אלימות מתנחלים, הריסות ועקירה; בסיס הנתונים מכיל מידע שאומת על ידי צוותי השטח של המשרד ופורסם בדוח השבועי בנושא הגנה על אזרחים, שהוא דוח מעקב מרכזי המועמד לרשות הקהילה ההומניטרית. דוחות מרכזיים נוספים הם ירחון המעקב ההומניטרי, והסקירה השנתית.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש מספק שורה של שירותי ניהול מידע שנועדו לתמוך במענה ההומניטרי. אלה כוללים מפות המראות את מיקומן של קהילות חלשות ופגיעות, עריכה וארגון של מידע על צורכיהן, סיוע בזיהוי פערים במענה וארגון מידע הנוגע לתקריות אלימות ולתנועה וגישה של בני אדם ואספקה חיונית. חלק מבסיסי הנתונים של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים הועמדו לרשות הציבור באמצעות תפריט הנתונים באתר זה.

Advocacy5. משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים פועל לקדם את זכויותיהם של פלסטינים חלשים ופגיעים, ומגיע למאות אלפי בני אדם באמצעות תדרוכים, סיורים בשטח ופלטפורמות מבוססות־רשת.

המשרד המקומי מקדם בקרב הקהילה ההומניטרית היצמדות לעקרונות הליבה ההומניטריים של הומניות, ניטרליות, היעדר משוא פנים ועצמאות תפעולית. עקרונות אלה חיוניים כדי להבטיח שהסיוע יוכל להגיע לאוכלוסיות החלשות ביותר בזמן המתאים ובאופן בטוח. כן מסייע המשרד לארגונים הומניטריים ליישם מדיניות הומניטרית עולמית בסוגיות מפתח, כגון עקירה בכפייה, ולסייע בפיתוח של עמדות ונהגים משותפים בנושאים כמו גישה ותנועה של אנשי סגל הומניטרי.

בשטח הפלסטיני הכבוש, כביתר חלקי העולם, משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים מדבר בשמם של בני אדם נזקקים. המשרד שואף להעלות את המודעות לצרכים הומניטריים, לאופן שבו ניתן לטפל בהם בטווח המיידי, וחשוב אף יותר, לדרך שבה ניתן יהיה למונעם בעתיד. באמצעות ערוצי תקשורת פומביים ופרטיים כאחד מפיץ המשרד מידע וניתוח של המצב ההומניטרי לשורה של בעלי עניין, לרבות הרשויות הישראליות והפלסטיניות, מדינות חברות באו״ם, אמצעי תקשורת מקומיים ובינלאומיים, הקהילה ההומניטרית ולקהילות הנפגעות מהמצב ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש. המשרד שואף לקיים דיאלוג שוטף עם הרשויות הישראליות והפלסטיניות בדרגים השונים כדי לקדם את כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, בין השאר כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית מפני אלימות ולאפשר מתן סיוע לזקוקים לו.

כיצד ממומן משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים?

עיקר פעילותו של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש מתאפשר הודות לנדיבות לבם של תורמים. למידע נוסף הקישו כאן.