פורסם ביום 20 דצמבר 2019

הריסות ועקירה בגדה המערבית | נובמבר 2019

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית