אנשי האו״ם ביקרו בקהילה פלסטינית בסכנת העברה וקראו לישראל לכבד את המשפט הבינלאומי

המתאם לסיוע הומניטרי ולפעילויות פיתוח של האו״ם לשטח הפלסטיני הכבוש, רוברט פּייפּר, ומנהל פעולות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם (אונר״א) בגדה המערבית, סקוט אנדרסון, ביקרו היום אצל הקהילה הפלסטינית הבדואית ח׳אן אל־אחמר שבשטח C, בפאתי ירושלים המזרחית.

ח׳אן אל־אחמר, 22 באפריל 2017"ח׳אן אל־אחמר היא אחת הקהילות החלשות והפגיעות ביותר בגדה המערבית, קהילה הנאבקת לשמור על רמת חיים מינימלית לנוכח לחץ כבד של הרשויות הישראליות להעבירה לאתר העברה מתוכנן," אמר מר פייפר. "זה לא יעלה על הדעת, ויש לשים לכך קץ."

ב־15 וב־19 בפברואר מסרו גורמים ישראליים עשרות צווי "הפסקת עבודה" והריסה המאיימים כמעט על כל מבנה (כ־140 מבנים בסך הכול) באחד מאתרי הקהילה (אבו אל־חלו). אכיפתם של צווים אלה תפגע ישירות בבתיהם ובמחייתם של 140 פליטים פלסטינים, יותר ממחציתם ילדים. בין המבנים הנפגעים מצוי גם בית ספר יסודי, בנוי מצמיגים ובוץ, שהוקם בתמיכת תורמים בינלאומיים ומשרת כ־170 ילדים מקהילות בדואיות באזור.

כבמקומות אחרים בגדה המערבית, גם הצווים האחרונים הוצאו בנימוק שלמבנים אין היתרי בנייה ישראליים; אם כי בשל משטר התכנון והאיזור המפלה שישראל כופה, כמעט בלתי אפשרי להשיג היתרים כאלה באותם 60% משטח הגדה המערבית המוגדרים כ"שטח C".

"ההתפתחויות בח׳אן אל־אחמר אינן ייחודיות", אמר מר פייפר. "אלפי משפחות חיות בפחד שבתיהן ייהרסו בכל רגע, וקהילות שלמות מתקיימות במצב של אי־יציבות כרונית. כשבתי ספר נהרסים, גם זכותם של ילדים פלסטינים לחינוך מצויה בסכנה. כל זה יוצר סביבה כופה המאלצת קהילות פלסטיניות מסוימות לעבור להתגורר במקומות אחרים."

"על הקהילה הבינלאומית לעבוד יחד כדי להושיט סיוע והגנה לקהילות חלשות ופגיעות, ולתבוע את כיבוד המשפט הבינלאומי," חתם את דבריו.

האו״ם הצהיר פעם אחר פעם כי אכיפת ה"העברה" המוצעת על קהילות בלא הסכמה חופשית ומושכלת מצדן תהווה העברה בכפייה וגירוש, הנוגדים את מחויבויותיה של ישראל, ככוח הכובש, על פי המשפט הבינלאומי.

"כל קיומה של קהילה זו, הבתים, המחסים לבעלי חיים ובית הספר שבו ביקרנו היום מצויים בסכנה. הלחצים המתמשכים שישראל מפעילה כדי לדחוק את רגלי הבדואים האלה מבתיהם, כשתוך כדי כך היא הורסת את מקורות מחייתם ואת תרבותם הייחודית, מעוררים בי חששות כבדים", אמר מר אנדרסון. "בתיהן של רבות ממשפחות הפליטים הפלסטיניות הללו כבר נהרסו פעמים אחדות בשנתיים האחרונות. אני מפציר ברשויות הישראליות לעצור את כל התוכניות והנהגים שיגרמו, במישרין או בעקיפין, לעקירתם הנוספת של פליטים."

ח׳אן אל־אחמר היא אחת מ־46 קהילות במרכז הגדה המערבית (שאוכלוסייתן הכוללת מונה כ־7,000 נפש, 70% מהם פליטים פלסטינים) שלהערכת האו״ם מצויות בסכנת העברה בכפייה בשל תוכניות ישראליות להעבירן לאחד משלושה אתרי "העברה" שנבחרו לכך – מהלך שיהווה הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית.