בכירים באו״ם קוראים לישראל: בטלו את התוכנית להרוס את קהילת ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו ולהעביר את תושביה ממקום מושבם

המתאם ההומניטרי, ג׳יימי מקגולדריק, ומנהל פעולות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר״א), סקוט אנדרסון, מצטרפים היום לגורמים אחרים בקהילה הבינלאומית וקוראים לממשלת ישראל לחדול מתוכניותיה לבצע הריסות המוניות והעברה של הקהילה הבדואית פלסטינית ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו, הממוקמת בעיבורי ירושלים המזרחית, בגדה המערבית הכבושה. הקריאה נשמעת לאחר שב־24 במאי דחה בג״ץ עתירה שהקהילה הגישה בניסיון למנוע את ההריסות, ובכך הסתיימו שנים של מאמצים משפטיים ולא נותרה למעשה כל אפשרויות משפטיות להגן על הקהילה.

"בדומה לפלסטינים רבים בשטח C, תושבי ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו נאבקו שנים כדי לחיות בכבוד ולהגן על ילדיהם, בתיהם וקהילתם", אמר מקגולדריק. "הם נאבקו חרף לחצים אדירים שהופעלו עליהם מדי יום, ומבקשים את תמיכת הקהילה הבינלאומית במאמצים למנוע את הרס בתיהם."

כמעט כל המבנים בח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו עלולים להיהרס בכל רגע על ידי הרשויות הישראליות, כולל בית הספר, שנבנה במקור בתמיכת תורמים. בית הספר משרת כ־170 תלמידים מהקהילה ומארבע קהילות שכנות. על פי התוכנית המוצעת, תועבר הקהילה הכפרית, התלויה למחייתה בגידול צאן, לאתר עירוני, שאינו מתאים לאופני המחייה, התרבות והמסורות הבדואיים ואשר סביר להניח שיעמיק את הצרכים ההומניטריים בקרבה.

"אחרי קרב משפטי שנמשך תשע שנים, קהילת פליטים זו ניצבת בפני הרס בתיה, אובדן מקורות המחיה המסורתיים שלה וסכנה מיידית של העברה בכפייה, אם אכן יבוצעו ההריסות והקהילה תיאלץ לעבור למקום יישוב חדש, מצב שיהווה הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה", אמר אנדרסון. "רבים כבר נעקרו מהנגב בעקבות העימות ב־1948; כעת נשקפת להם עקירה זו הפעם השנייה. כפי שראינו בנסיבות דומות בעבר, סביר להניח שהעברתם של בדואים כפריים לסביבה העירונית של אל־ג׳בל מערב, המוצעת על ידי מדינת ישראל, תחולל בקהילה שמות מבחינה חברתית וכלכלית כאחד", חתם את דבריו.

ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו היא אחת מ־18 קהילות הממוקמות בתוך שטח המיועד לתוכנית ההתנחלות E1, שנועדה ליצור רצף בנוי בין ההתנחלות מעלה אדומים לירושלים המזרחית, או בקרבתו. השבוע אישרו הרשויות הישראליות תוכנית מתאר לבנייתן של 92 יחידות דיור חדשות ומוסד חינוכי בהתנחלות כפר אדומים, הצמודה לח׳אן אל־אחמר; התנחלות זו עתרה לבג״ץ בבקשה ליישם את צווי ההריסה הקיימים נגד הקהילה.

"מחויבויותיה של ישראל, ככוח הכובש, להגן על תושבי ח׳אן אל־אחמר ברורות", אמר מקגולדריק. "אם יבחרו הרשויות הישראליות ליישם את צווי ההריסה התלויים ועומדים נגד הקהילה ולאלץ את תושביה לעזוב, לא זו בלבד שהן יחוללו מצוקה הומניטרית משמעותית, הן אף יבצעו את אחת ההפרות החמורות ביותר של המשפט ההומניטרי הבינלאומי".

ס ו ף

רקע

בח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו מתגוררים 181 בני אדם. 53% מתוכם הם ילדים, ו־95% רשומים אצל אונר״א כפליטים פלסטינים. זוהי אחת מעשרות קהילות רועים בשטח C של הגדה המערבית המצויות, על פי הערכת האו״ם, בסכנה של העברה בכפייה, בשל סביבה כופה שיוצרים נהגים ומדיניות שישראל מנהיגה, לרבות תוכניות להעביר את הקהילות ממקומותיהן הנוכחיים.

אף שתושבי ח׳אן אל־אחמר – אבו אל־חילו שוהים באזור מאז עקירתם מדרום ישראל בשנות החמישים, הרשויות הישראליות עומדות על כך שהקהילה תעבור לאתר יישוב מחדש שהוקצה לשם כך, המכונה "אל־ג׳בל מערב". זה שנים שהתושבים עומדים על זכותם לחזור לאדמותיהם המקוריות בדרום ישראל, ועד שזה יקרה הם ביקשו תמיכה בינלאומית במאמציהם להישאר במקומם הנוכחי.

המשפט ההומניטרי הבינלאומי דורש מהכוח הכובש להגן על אוכלוסיית השטח הכבוש, להבטיח את שלומה ורווחתה, וכן לכבד את זכויות האדם שלה. כל הרס רכוש על ידי הכוח הכובש אסור בתכלית, אלא אם פעולות צבאיות מחייבות זאת לחלוטין, עובדה שאינה רלבנטית לגדה המערבית שבה, נכון לעכשיו, לא מתרחשים מעשי איבה פעילים. ההרס הנרחב של רכוש הוא הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית ועלול אף להוות פשע מלחמה. המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר גם על העברת אוכלוסיית השטח הכבוש בלא הסכמתם האמיתית והמושכלת של בני האדם הנפגעים, יהא המניע אשר יהיה – למעט לשם ביטחון האוכלוסייה או משיקולים צבאיים הכרחיים. הסכמה אינה נחשבת אמיתית בסביבה המאופיינת בשימוש או באיום בשימוש בכוח פיסי, בכפייה, בפחד מפני אלימות או באילוץ. בהיעדר הסכמה כזו, ההעברה נחשבת להעברה בכפייה ומהווה הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית.