בכירים באו״ם ובארגונים שותפים לא ממשלתיים קוראים לעצור את התוכניות לעקור פליטים פלסטינים משייח׳ ג׳ראח

הודעה מטעם ג׳יימי מקגולדריק (המתאם ההומניטרי), גווין לואיס (מנהל פעולות אונר״א בגדה המערבית), ג׳יימס הינאן (ראש משרד נציבות זכויות האדם של האו״ם בשטח הפלסטיני הכבוש) וקייט או׳רורק (מנהלת הנציגות המקומית של מועצת הפליטים הנורבגית)

היום ביקרנו בשכונת שייח׳ ג׳ראח שבירושלים המזרחית, אצל משפחת סבאר׳, הצפויה להיות מפונה בכוח מביתה באזור זה של השטח הפלסטיני הכבוש ונתונה לפיכך בסכנה מוגברת להעברה בכפייה.

משפחת סבאר׳ היא משפחה של פליטים פלסטיניים, במקור מהעיר יפו, שיושבו בשכונה ביחד עם 27 משפחות נוספות בשנות החמישים, בתמיכת האו״ם וממשלת ירדן. כמו משפחות אחרות באזור, זה שנים שבני המשפחה שקועים במחלוקת משפטית בניסיון להתנגד למאמצי עמותות מתנחלים ישראליות לפנות אותם מבתיהם. לאחרונה קיבלו בתי משפט ישראליים את טענות המתנחלים, והתברר שהמאבק המשפטי לא צלח. 32 בני משפחת סבאר׳, בהם שישה ילדים, ניצבים כעת בפני פינוי בכוח, ו־19 בני משפחה נוספים ייפגעו ישירות מאובדן רכוש המשפחה, אם אכן יבוצע הפינוי.

בשטח הפלסטיני הכבוש חלות חובות ברורות בכל האמור באיסור על העברה בכפייה ופינוי בכוח. פינוי בכוח, לצד הריסת בתים, נמנים עם הגורמים המרכזיים התורמים ליצירתה של סביבה כופה, העלולה שלא להותיר ליחידים או לקהילות כל מוצא מלבד עזיבה. העברה בכפייה היא הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית. פינוי בכוח עומד בניגוד למשפט הבינלאומי, מהווה הפרה של הזכות לדיור נאות והזכות לפרטיות, ועלול שלא לעלות בקנה אחד עם זכויות אדם נוספות.

במקרים רבים בירושלים המזרחית, לרבות בשייח׳ ג׳ראח, פינוי פלסטינים בכוח נעשה בהקשר של בנייה והרחבה של התנחלויות, שאינן חוקיות על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. על פי הערכות, כיום חיים 3,500 ישראלים בהתנחלויות שהוקמו בתמיכת הרשויות הישראליות בליבן של קהילות פלסטיניות בירושלים המזרחית. בשייח׳ ג׳ראח לבדה ניצבים מאות פלסטינים אחרים בפני פינוי אפשרי, אם ייכשלו הליכים דומים הנידונים כעת בבתי משפט ישראליים.

אנו קוראים לרשויות הישראליות לעצור מייד תוכניות לפנות את משפחת סבאר׳, כדי למנוע מפליטים אלה עקירה נוספת, לחדול מבניית התנחלויות ולציית למחויבויותיהן ככוח הכובש מתוקף המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי.