המתאם מטעם האו״ם לסיוע בפלסטין מגנה את ההפרעה המתמשכת למתן פריטי סיוע לקהילות פלסטיניות

המתאם מטעם האו״ם לסיוע הומניטרי ופעילויות פיתוח, רוברט פּייפּר, גינה היום את פעולותיהן המתמשכות של הרשויות הישראליות הפוגעות במתן סיוע הומניטרי לקהילות פלסטיניות בגדה המערבית הכבושה.

ב־7 בנובמבר החרימו המנהל האזרחי והצבא הישראליים בקהילה הבדואית הפלסטינית חִ׳רבת תל אל־חימה, שבצפון בקעת הירדן, תשעה אוהלים שנרכשו במימון תורמים (ואשר שניים מהם טרם הוקמו). כל המבנים ניתנו כסיוע הומניטרי בעקבות הריסות קודמות שבוצעו בתחומי קהילה זו ב־27 בספטמבר 2016 והותירו את המשפחות הנפגעות בלא מחסה או מטבחים.

לאחרונה הקימו מתנחלים מאחז בקרבת מקום (ליד ההתנחלות גבעת סלעית) ומנעו מרועי ח׳רבת תל אל־חימה לגשת לאזורי המרעה המסורתיים שלהם.

"לא ניתן לקבל פגיעה מכוונת בפגיעים שבפגיעים ושלילת סיוע מהם, במיוחד לקראת החורף. הדבר נוגד את מחויבויותיה של ישראל ככוח הכובש," אמר מר פייפר. "למרבה הצער, אנו נתקלים בכך יותר ויותר."

ב־2016 חלה עלייה דרמטית בהריסות, בידי ישראל, של סיוע הומניטרי במימון תורמים: מאז תחילת השנה נהרסו או נתפסו 286 מבנים כאלה, גידול של 165% לעומת המספר הכולל ב־2015. כרבע מהמבנים שנבחרו להריסה השנה היו בקהילות פלסטיניות בדואיות הממוקמות בתוך השטח שהוקצה למיזם הרחבת ההתנחלות E1 או בקרבתו. הריסות אלה התבצעו בהקשר של עלייה דרמטית בשיעור ההריסות הכולל בשנת 2016, הגבוה מהנתון המקביל בכל שנה מאז שהאו״ם החל לעקוב באופן שיטתי אחר נתונים אלה, בשנת 2009.

"באמצעות שילוב של חוק, מדיניות ונוהג, ישראל מכוננת בשטח C של הגדה המערבית סביבה כופה יותר ויותר. התנהלות זו אינה חוקית ובה־בעת היא יוצרת מציאות חדשה לגמרי בשטח", הוסיף מר פייפר.