סוכנויות האו״ם¹ ואיגוד ארגוני הפיתוח הבינלאומיים² הפועלים בשטח הפלסטיני הכבוש מפצירים בממשלת ישראל לאפשר לארגוני זכויות אדם ולארגונים הומניטריים להמשיך בעבודתם

הודעה

רמאללה (18 באוגוסט 2022) – הבוקר פרצו כוחות ישראליים למשרדיהם של שבעה ארגוני זכויות אדם וארגונים הומניטריים פלסטיניים3 ברמאללה, בשטח A של הגדה המערבית הכבושה, ערכו בהם חיפושים, ואטמו אותם. רכושם נתפס והושמד ובמקומות עצמם הושארו צווים צבאיים המורים על סגירת המשרדים.

ארגון האומות המאוחדות והארגונים השותפים לו מתייחסים ברצינות לטענות בדבר מימון טרור ולהכרזה על ארגונים אלה על ידי ישראל כ"ארגוני טרור" ו/או כארגונים "לא חוקיים". למרות הצעות לבחון את הטענות כדי לקבוע האם כספים אכן הוסטו מיעדם, הרשויות הישראליות לא מסרו לסוכנויות האו״ם או לארגונים הלא ממשלתיים השותפים לאו״ם ופועלים בשטח הפלסטיני הכבוש כל ראיות שיתמכו בהגדרות אלו. כמה מדינות החברות באו״ם הודיעו לאחרונה כי הראיות שנמסרו להן אינן מצדיקות את ההגדרות הללו.

הניסיונות לסגור את משרדיהם של ארגונים אלה הם האחרונים בשורה של צעדים ישראליים המגבילים עוד יותר את היכולות לפעול למען זכויות האדם ופיתוח ובתחום ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש, ופוגעים בכלל המוסדות הפועלים לקדם את זכויות האדם ואת הפיתוח או מגישים סיוע לנזקקים.

אנו שבים וחוזרים על הצהרתנו מנובמבר 2021: חקיקה נגד טרור צריכה להיעשות בהתאם למחויבויות המוטלות מכוח המשפט הבינלאומי, ובמיוחד המשפט ההומניטרי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, הכוללות את כיבוד הזכויות לחופש ההתאגדות והביטוי. לא ניתן להחיל חקיקה כזו על פעילות כשרה למען זכויות האדם ובתחום ההומניטרי; היקפו של החוק הישראלי למאבק בטרור משנת 2016 והשלכותיו על חזקת החפות מעלים חששות כבדים מתוקף המשפט הבינלאומי.

אנו קוראים לממשלת ישראל להימנע מכל פעולה שתמנע מארגונים אלה להמשיך בעבודתם החיונית בתחומי זכויות האדם, הסיוע ההומניטרי ועבודת הפיתוח בשטח הפלסטיני הכבוש.


1. המייצגות את הגופים, הסוכנויות, הקרנות והתוכניות של האו״ם.

2. איגוד ארגוני הפיתוח הבינלאומיים (AIDA) מייצג 83 ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים העובדים בשטח הפלסטיני הכבוש.

3. הארגונים שנפגעו הם: אדמיר – אגודה לתמיכה באסיר ובזכויות אדם; אל־חק; מרכז ביסאן למחקר ופיתוח; האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – סניף פלסטין; ועדות הבריאות בעבודה; איגוד ועדות העבודה החקלאית; ואיחוד ועדות הנשים הפלסטיני.