הודעה מטעם לין הייסטינגס, המתאמת ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש, על ההריסות בחומסה אל־בקייעה

אימות הפרטים לגבי ההריסה ההמונית ותפיסת הרכוש על ידי כוחות ישראליים בקהילה הפלסטינית חומסה אל־בקייעה שבצפון הגדה המערבית משלישי השבוע מטריד.

כל משך ההריסה חסמו כוחות ישראליים גישת אנשי סגל הומניטרי למשפחות. כשהצליחו לבסוף להגיע לקהילה אחרי ההריסה, גילו אנשי הסגל ההומניטרי כי אוהלים, מזון, מכלי מים ומספוא נהרסו או נתפסו, וכי עקב כך נותרו בני אדם – בהם ילדים – תחת כיפת השמיים, בחום הקיץ, כמעט ללא אספקה בסיסית; אפילו חלב, חיתולים חד־פעמיים, בגדים וצעצועים נלקחו מהם.

על פי ממצאי אומדנים המתנהלים כעת, שש משפחות המונות 42 בני אדם, בהם 24 ילדים, איבדו את בתיהן זו הפעם השישית השנה. 38 מבנים נהרסו או נתפסו, ומטרידה במיוחד הפגיעה במכלי מים.

ניסיונות לאלץ קהילה זו, או כל קהילה אחרת שהיא, לעבור לאתר חלופי מעלים סכנה חמורה של העברה בכפייה. אף שהרשויות הישראליות ניסו להצדיק זאת בנימוק שלשיטתן אזור זה הוגדר כשטח לאימונים צבאיים, נקיטת אמצעים כאלה על ידי כוח הכובש אינה חוקית מתוקף המשפט הבינלאומי.

על הרשויות הישראליות לעצור מייד כל הריסות נוספות של בתים ונכסים פלסטיניים, להתיר לקהילה ההומניטרית לספק מחסה, מזון ומים לקהילה זו, הנמנית עם החלשות והפגיעות ביותר, ולהניח לאנשים אלה להקים מחדש את בתיהם במקום מושבם הנוכחי ולהישאר בו בבטחה ובכבוד.

רקע