חומסה אל־בקייעה | עדכון בזק מס׳ 7

דגשים

  • ב־7 ביולי ביצע המנהל האזרחי הישראלי, בליווי הצבא הישראלי, הריסה המונית בקהילת הרועים הפלסטינית חומסה אל־בקייעה שבבקעת הירדן. לאחר אומדן שנערך היום נקבע כי המנהל האזרחי הישראלי הרס 30 מבנים, לרבות יחידות מגורים ומחסים לבעלי חיים. 17 מהמבנים שנהרסו או נתפסו אתמול ניתנו כמענה הומניטרי בעקבות תקריות הריסה המונית קודמות בפברואר 2021, שבהן נהרסו או נתפסו בסך הכול 55 מבנים. כתוצאה מכך נעקרו שוב שש משפחות פלסטיניות המונות 42 בני אדם, בהם 24 ילדים, והן מצויות כעת בסכנה מוגברת לעקירה בכפייה. פריטים אחרים, בהם מובילי מים, מכלי מים מפלסטיק ושקתות לבעלי חיים נתפסו וחלקם אף ניזוקו תוך כדי כך. כן תפסו אנשי המנהל האזרחי את כל החפצים האישיים, לרבות מזון, חלב לילדים, בגדים, מוצרי היגיינה וצעצועים. שלוש משפחות אחרות בקהילה, המונות 18 בני אדם, בהם 11 ילדים, נפגעו גם הן משום שמבנים שלהן ששימשו למחיה נהרסו או נתפסו.
  • מאז ההריסה לא התיר המנהל האזרחי הישראלי לספק לאותם אנשי קהילה שנותרו במקום כל סיוע הומניטרי שהוא, למעט מספר בקבוקי מים שניתנו להם היום. ארגונים הומניטריים, שבקשותיהם להגיע למקום נענו שוב ושוב בסירוב, הורשו היום להגיע לאתר ההריסה לדקות ספורות. באתר ההריסה נותרו מספר בני אדם, אך רוב הנשים והילדים עברו זמנית למאהל שנמצא בקרבת מקום, שם קיבלו סיוע הומניטרי ראשוני.
  • לטענת המנהל האזרחי הישראלי, תושבי חומסה אל־בקייעה התיישבו באופן בלתי חוקי בשטח אימונים צבאי שהכניסה אליו מוגבלת: ראו להלן עמדת המשפט ההומניטרי הבינלאומי. המנהל האזרחי הישראלי ביקש שוב ושוב מתושבי הקהילה לעבור למקום אחר, והקהילה סירבה לבקשה זו בעקביות. אתמול העביר הצבא את חפציהם של תושבי הקהילה למקום זה, והותיר אותם שם בלא שמירה. להריסה החוזרת ונשנית של בתיהם ורכושם, לרבות סיוע שניתן על ידי הקהילה ההומניטרית, נודעו השלכות כלכליות וחברתיות הרסניות וטראומטיות על הקהילה, ובמיוחד על ילדים וילדות.
  • במהלך תקריות ההריסה ההמונית בפברואר 2021 ביקרה הקהילה הבינלאומית מספר פעמים בחומסה אל־בקייעה והביעה את תמיכתה בתושבים. ב־7 ביולי כתבה בטוויטר המתאמת ההומניטרית לין הייסטינגס כי "האו״ם וחברי הקהילה הבינלאומית קראו לממשלת ישראל שוב ושוב לחדול מצעדים חד־צדדיים בגדה המערבית, לרבות הריסות. תושבי חומסה אל־בקייעה הינם אוכלוסייה מוגנת; פעולות שנועדו לכפות עליהם לעזוב את בתיהם נוגדות את המשפט הבינלאומי החל בגדה המערבית".
  • מאז תחילת 2021 הרשויות הישראליות הרסו, תפסו או כפו על בני אדם להרוס לפחות 421 מבנים בבעלות פלסטינית, לרבות 130 מבנים במימון תורמים; ההריסות והתפיסות האלה הביאו לעקירתם של 592 בני אדם ברחבי הגדה המערבית, בהם כ־320 ילדים. נתון זה מייצג גידול של 24% במספר המבנים שנבחרו להריסה או לתפיסה, גידול של כמעט 110% במספר המבנים במימון תורמים שנהרסו או נתפסו, וגידול של יותר מ־50% במספר בני האדם שנעקרו, כל זאת לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020.

ילד פלסטיני מתבונן בחיילים ישראלים המחרימים את חפציהם של תושבים בחומסה אל־בקייעה, 7 ביולי 2021. התמונה צולמה על ידי אנשי הקהילה.
ילד פלסטיני מתבונן בחיילים ישראלים המחרימים את חפציהם של תושבים בחומסה אל־בקייעה, 7 ביולי 2021. התמונה צולמה על ידי אנשי הקהילה.

למידע על המצב הומניטרי המידרדר בחומסה אל־בקייעה, ראו את ששת עדכוני הבזק הקודמים בנושא.

סקירת מצב

הקהילה הבדואית פלסטינית חומסה אל־בקייעה ממוקמת בשטח C, בצפון בקעת הירדן, רובה בשטח שהוגדר "שטח אש" לאימונים צבאיים ישראליים, שמגורים של פלסטינים בתוכו וגישת פלסטינים אליו אסורים. בשטחים שהוגדרו שטחי אש, המשתרעים על פני כמעט 30% משטח C, מתגוררות 38 קהילות רועים ובדואים פלסטיניות שאוכלוסייתן מונה 6,200 נפש. הקהילות האלה, שהן מן החלשות והפגיעות ביותר בגדה המערבית, סובלות מגישה מוגבלת לשירותי חינוך ובריאות, ולתשתית מים, תברואה וחשמל. מאז 2012 נעקרה קהילת חומסה אל־בקייעה בהזדמנויות רבות באופן זמני, בעת שהרשויות הישראליות ניהלו אימונים צבאיים בקרבת מקום. משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים תיעד במהלך תקופה זו יותר מ־50 תקריות כאלה.

מענה הומניטרי וצרכים מתמשכים

ארגונים הומניטריים זקוקים לגישה מלאה לקהילה כדי לספק לה סיוע הומניטרי כיאות.

הגנה

  • ארגונים שותפים בתחום ההגנה סיפקו היום לאנשי הקהילה תמיכה פסיכו־חברתית, לרבות שירותי תמיכה נפשית ופסיכו־חברתית בשטח, ואמדו את צורכיהם בתחום ההגנה, לרבות הגנת הילד. לנשים ולילדים ניתנה תמיכה פסיכו־חברתית ראשונית, אף כי ללא הפרטיות הדרושה לפגישות פרטניות. ארגונים שותפים בתחום ההגנה יתאמו ויספקו במהלך סוף השבוע תמיכה פסיכו־חברתית נוספת.

מחסה

  • ארגונים שותפים בתחום המחסה סיפקו לכל ששת משקי הבית שנעקרו פריטי משק בית בסיסיים וכסף מזומן. ארגונים שותפים נכונים לספק מחסי חירום בסיסיים ופריטים שאינם מזון.

מים, תברואה והיגיינה

  • ארגונים שותפים בתחום המים התברואה וההיגיינה סיפקו ערכות היגיינה ונכונים לכסת צרכים אחרים הקשורים למים, תברואה והיגיינה.

בריאות

  • •    אנשי הקהילה הסובלים מסוכרת ומיתר לחץ דם זקוקים בדחיפות לתרופות.

ביטחון תזונתי

  • מספוא ומחסה לבעלי החיים דרושים בדחיפות. אגודת הסהר האדום הפלסטינית נכונה לספק חבילות מזון.

המשפט ההומניטרי הבינלאומי: הריסות, עקירה וסכנת העברה בכפייה

המשפט ההומניטרי הבינלאומי מחייב את הכוח הכובש להגן על אוכלוסיית השטח הכבוש על ידו, להבטיח את רווחתה ושלומה, וכן את כיבוד זכויות האדם שלה. כל הרס של רכוש אזרחי בידי הכוח הכובש אסור בתכלית, אלא אם פעולות צבאיות מחייבות זאת לחלוטין, מצב שאיננו רלוונטי בגדה המערבית, שנכון לעכשיו לא מתנהלים בה מעשי איבה פעילים. ההרס הנרחב של רכוש הוא הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית ועלול אף להוות פשע מלחמה. למעט לצורך ביטחונה של האוכלוסייה או משיקולים צבאיים חיוניים, המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר גם על העברת אוכלוסייתו של שטח כבוש בלא הסכמתם האמיתית והמושכלת של בני האדם הנפגעים, יהא אשר יהא המניע לכך. הסכמה אינה נחשבת אמיתית בסביבה המאופיינת בשימוש או באיום בשימוש בכוח פיסי, כפייה, פחד מפני אלימות או כורח. בהיעדר הסכמה כזו ההעברה נחשבת העברה בכפייה ומהווה הפרה של אמנת ג׳נבה הרביעית.