הודעתו של ג׳יימי מקגולדריק, המתאם ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש, לרגל היום ההומניטרי העולמי

ביום ראשון, 19 באוגוסט, יצוין היום ההומניטרי העולמי, אירוע שנתי שהעצרת הכללית של האו״ם ייחדה להעלאת המודעות הציבורית למיליוני האנשים המסַכנים את חייהם כדי לספק מזון, מים וסיוע אחר לבני אדם הזקוקים לכך נואשות, בסכסוכים, אסונות טבע ומקרי חירום אחרים. השנה קוראים עובדים הומניטריים ברחבי העולם להעניק הגנה רבה יותר לאזרחים, לעובדי ארגונים הומניטריים ולאנשי סגל רפואי באזורי סכסוך.

היום אני מסיר את הכובע בפני העובדים ההומניטריים המסורים בשטח הפלסטיני הכבוש, ובמיוחד בפני עמיתיי המקומיים, המתמודדים באופן שוטף עם סיכון אישי ומתקפות על כבודם, לעיתים קרובות בעודם כפופים לאותם תנאים מגבילים הגורמים למשבר ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש. במיוחד ראויים להערכה רבה עובדי מערכת הבריאות בעזה, שמאז 30 במרס עשו מאמצים הרואיים לטפל בפצועי ההפגנות לאורך גדר המערכת עם ישראל. אני אָבֵל על מותם של שלושת עובדי הרפואה הפלסטינים שנהרגו בהקשר זה ומזועזע מפציעתם של יותר מ־370 אנשי סגל רפואי נוספים, שסיכנו את חייהם בעודם מנסים להציל את חייהם של פלסטינים אחרים.

בסך הכול, שני מיליון פלסטינים בשטח הפלסטיני הכבוש זוהו כמי שזקוקים לאמצעי הגנה פעילים בשנת 2018, בשל חשיפתם לסכסוך ולאלימות, לעקירה או לגישה מוגבלת למקורות מחיה ולשירותים חיוניים. היעדר ההגנה בלט במיוחד בשבועות האחרונים, במהלך ההסלמה במעשי האיבה בין ארגונים חמושים פלסטיניים לבין כוחות ישראליים, ששבו ואיימו על אזרחים ברצועת עזה ובדרום ישראל. בשל כך חזינו מאז 1 ביולי במותם של ארבעה אזרחים פלסטינים, בהם אישה הרה ובתה הפעוטה, שנהרגו בעת שישנו במיטותיהן בעזה, בפציעתן של שתי ילדות ישראליות שנפגעו מרקטות בשדרות, ובסך הכול בכמאה אזרחים פלסטינים וכמעט שלושים ישראלים שנפצעו. וחרף כל זאת דומה כי העולם אדיש לטרגדיה ההולכת ונפרשת לעיניו.

אזרחים משני הצדדים ממשיכים לחיות בפחד מפני הסלמה נוספת במעשי האיבה, בעוד האזרחים בעזה עדיין מנסים להתאושש מסבבי ההסלמה הקודמים; 17,700 פלסטינים עדיין עקורים בעקבות ההסלמה ב־2014 לבדה. מדאיג שלמרות ראיות אמינות המצביעות על הפרות קשות של המשפט הבינלאומי במהלך מעשי איבה אלה, מיצוי הדין עבור הקורבנות נותר חמקמק.

חששות המחייבים להגן על אזרחים נותרו בעינם גם בגדה המערבית, שבה פלסטינים רבים בשטח C, בירושלים המזרחית ובאזור H2 של העיר חברון כפופים למערך של מרכיבי מדיניות ונהגים הקשורים בכיבוש השוללים מהם את זכויותיהם ומפעילים עליהם לחץ לעזוב את קהילותיהם. בסך הכול, ההגנה העומדת לרשות פלסטינים בשטח הפלסטיני הכבוש נשחקת מדי שנה בשנה, ובעקבות זאת גוברת והולכת התלות בסיוע הומניטרי, מגמה שיהיה קשה להפוך על פיה.

השנה, ביום ההומניטרי העולמי, אני קורא לכל הגורמים המעורבים להבטיח כי עובדים הומניטריים יוכלו לפעול על פי העקרונות ההומניטריים, כשהם חופשיים מהגבלות ומהטרדה. אני קורא לישראל לקיים את מחויבויותיה ככוח הכובש, ולרשות הפלסטינית ולרשויות חמאס להבטיח שהן פועלות בכפוף למחויבויותיהן מתוקף המשפט הבינלאומי. ולבסוף, אני מצטרף למזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש, שקרא למדינות העולם לקבל על עצמן לחקור באופן אמין ויעיל האשמות בדבר הפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ולמצות את הדין עם מבצעיהן.

* * *

השנה, הקמפיין לרגל היום ההומניטרי העולמי בנוי סביב יצירת "העצומה החיה" הראשונה, שבמסגרתה משתמשים בני אדם מכל רחבי העולם בצילום "סלפי" כדי לקדם את ההגנה על אזרחים ואת כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומי. "חתימות" אלו יהפכו למיצג דיגיטלי שבו יתמזגו הקולות מרחבי העולם. "העצומה החיה" תוצג במטה האו״ם בניו יורק החל ב־17 באוגוסט ועד לפתיחת העצרת הכללית בספטמבר, אז יוכלו מנהיגי העולם לראות את רמת התמיכה העולמית בהגנה על אזרחים ובעובדים הומניטריים. יחידים מרחבי העולם יכולים להצטרף לקמפיין בכתובת www.worldhumanitarianday.org ולשתף "סלפי" שיופיע כחלק מן "העצומה החיה".