פורסם ביום 15 מאי 2007

דוח מיוחד: אספקת החשמל ברצועת עזה | מאי 2007הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית