פורסם ביום 7 מרץ 2018
 במסגרת  

שטח העיר חברון שההתנחלויות פוגעות בוהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית