מסיבת העיתונאים של מזכ״ל האו״ם על סדרי העדיפויות לשנת 2024

נציגי תקשורת יקרים.

אתמול נשאתי דברים בפני העצרת הכללית והתמקדתי בקדימויות לשנה זו ומעבר לה.

זהו סדר יום ארוך ומפורט, אבל דבר אחד כחוט השני בין כלל האתגרים המגוונים.

השלום.

הצורך בשלום על כל ממדיו, משום ששלום הינו הקשר המחבר.

אבל לעיתים קרובות מדי אנו ניצבים בפני קשר גורדי.

בסוגיות של שלום וביטחון – אנו ניצבים בפני סכסוך ופילוגים גאופוליטיים.

בסוגיות של שלום בתוך קהילות – אנ רואים קיטוב גובר והולך.

בסוגיות של שלום מלווה בצדק – אנו נתקלים באי־שוויון גובר.

בסוגיות של שלום עם הטבע, אנו רואים עלייה בפליטת גזי החממה ובטמפרטורות עולמיות.

הגענו לרגע האמת – אבל האמון מתמוטט.

אמון במוסדות. אמון במנהיגים. וגם אמון בממשלות ובמוסדות רב־צדדיים.

הדרך לשקם את האמון היא בעשיית שינוי אמיתי ומשמעותי בחייהם של בני אדם. במתן פתרון לבעיות של בני אדם.

אתמול הצגתי אומדן צלול ומפוכח של העולם. לא זה הזמן לרכך את האמת.

אנו ניצבים בפני מספר אתגרים קיומיים:

האיום הגרעיני מקדמת דנא.

מצב החירום האקלימי והסכנות שמציבה בינה מלאכותית שאינה מרוסנת.

אבל איננו מאוחדים ומאורגנים מספיק לתת מענה יעיל לאף אחד מהאתגרים האלה.

ובנוסף על כל זה, אנו מתמודדים עם ריבוי סכסוכים ופילוגים גיאופוליטיים.

בכל התחומים ניתן לעשות הרבה.

לשים קץ לסכסוך, לטפל ביעילות בסכנות הבינה המלאכותית, לנקוט פעולה אקלימית, לממש את היעדים לפיתוח בר־קיימא.

אבל לשם כך תידרש שיחה רצינית בין מדינות מפותחות ומתפתחות; בין כלכלות עשירות ומתפתחות; בין צפון לדרום, מזרח ומערב.

לשם כך יידרשו רפורמת במוסדות שהוקמו בעולם שאבד עליו כלח, עבור עידן שגם עליו אבד כלח.

בראש ובראשונה, רפורמה במועצת הביטחון ובמוסדות ברטון ווּדס.

איננו חיים עוד בעולם של שתי מעצמות־על או בעולם חד־קוטבי.

רב־קוטביות יוצרת הזדמנויות לצדק ולאיזון ביחסים עולמיים.

אבל כשרב־הקוטביות אינה מלווה במנגנונים יעילים, מחודשים וכוללניים למשילות רב־צדדית – הסכנות מתרבות.

ולכן, זו שנה של התמקדות בעתיד – בספטמבר תתקיים ועידת הפסגה על העתיד, וזו שנה להתמקד

בה באתגרים שגם הם ניצבים היום בפני בני אדם.

יש לנו מוסדות שצריכים ליישר קו עם ימינו אנו. ויש לנו עקרונות שינחו אותנו, עקרונות שעלינו לשמר בכל מצב שהוא.

כיבוד מגילת האומות המאוחדות.

כיבוד המשפט הבינלאומי והמשפט ההומניטרי הבינלאומי.

שלום מלווה בצדק, המטפל באי־שוויון.

דבקות בעקרונות אלה תוביל אותנו אל הנתיבים לפתרונות שאותם שטחתי אתמול.

סדר היום החדש לשלום. תמריצים להשגת היעדים לפיתוח בר־קיימא. ההסכם הדיגיטלי העולמי. עבודת הגוף המייעץ בנושא בינה מלאכותית. ברית סולידריות בנושא האקלים. ועוד הרבה יותר.

ובנושא השלום וחזית ביטחון, אני מאמין שחיוני במיוחד למצוא פתרונות לשני סכסוכים בוערים, שנודעו להם השלכות עולמיות מעמיקות: אוקראינה ועזה.

החודש ימלאו שנתיים לפלישתה של רוסיה לאוקראינה.

חיוני שנפעל להשיג שלום צודק ובר־קיימא, אבל שלום שיעלה בקנה אחד עם מגילת האו״ם והמשפט הבינלאומי.

ובעזה המצב רק ממשיך להחמיר.

בנוסף על המוות וההרס כתוצאה ממבצעים צבאיים – רעב עז ומחלות פשו גם באוכלוסיית עזה.

למרות מספר צעדים מוגבלים, הפעילויות ההומניטריות שלנו ממשיכות להיתקל בסירובים, עיכובים, מכשולים ושורה של סכנות – לרבות ירי אש חיה.

בתחילתה השבוע ניזוקה אחת השיירות שלנו מירי תותחים של חיל הים הישראלי.

בינואר הגיעו ליעדן רק עשר מתוך 61 שיירות הסיוע המתוכננות שלנו לצפון.

הבה נבהיר זאת: מניעת גישה הומניטרית פירושה מניעת סיוע הומניטרי מאזרחים.

מזון ומים דרושים עבור אוכלוסייה נואשת. תרופות ודלק דרושים לייאוש בבתי החולים. וסוגים אחרים של אספקה מצילת־חיים דרושים לאוכלוסייה הנמצאת במצב איום ונורא.

אני מודאג במיוחד מדיווחים על כך שבשלב הבא הצבא הישראלי מתכוון להתמקד ברפיח.

מחצית מאוכלוסיית עזה מצטופפת כעת ברפיח. אין להם לאן ללכת.

אין להם בתים – ואין להם תקווה.

הם חיים במחסים מאולתרים ששוררת בהם צפיפות־יתר, בתנאים לא היגייניים, ללא מים זורמים, חשמל ואספקת מזון מספקת.

כל זה רק מדגיש את הצורך לכבד באופן מלא את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, לרבות ההגנה על אזרחים ווידוא שצורכיהם החיוניים יקבלו מענה.

אנו מגנים באופן ברור את המתקפות האיומות של חמאס. ואנו מגנים באופן ברור גם את ההפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בעזה.

אנו זקוקים להפסקת אש הומניטרית מיידית.

אנו זקוקים גם לשחרור מיידי וללא תנאי של כל בני הערובה.

ואנו זקוקים לצעדים אמיתיים, נראים לעין וקונקרטיים לקראת פתרון שתי המדינות – שיתבסס על החלטות האו״ם, המשפט הבינלאומי והסכמים קודמים.

סבבים חוזרים ונשנים של מעשי איבה עקובים מדם, ועשרות שנים של מתיחות וכיבוש, לא השיגו מדינה לפלסטינים, או ביטחון לישראלים.

במזרח התיכון ובכל רחבי העולם אנו זקוקים לשלום בכל מובן אפשרי.

העולם שלנו לא יכול להרשות לעצמו לחכות.

אני מודה לכם על תשומת ליבכם.

- ניו יורק, 8 בפברואר 2024.