תנועה מעזה ואליה – עדכון לחודש אוקטובר 2022

דגשים

 • ב־4, 10 ו־17 באוקטובר סגרו הרשויות הישראליות את מעברי הגבול עם עזה למשך החגים בישראל. 
 • יותר סחורות נכנסו דרך מעבר כרם שלום ומעבר רפיח / שער סאלח א־דין.
 • ירידה קלה חלה במספר הפעמים שבהן יצאו בני אדם דרך מעברי ארז ורפיח בהשוואה לחודש ספטמבר.

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

פועלים פלסטינים מעזה עומדים בתור במחסום המנוהל על ידי הרשויות הפלסטיניות כדי לחצות אל מעבר ארז, המנוהל על ידי הרשויות הישראליות,

פועלים פלסטינים מעזה עומדים בתור במחסום המנוהל על ידי הרשויות הפלסטיניות כדי לחצות אל מעבר ארז, המנוהל על ידי הרשויות הישראליות, ולעבוד בישראל. מקור: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, נובמבר 2022

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • בסך הכול במשך אוקטובר התירו הרשויות הישראליות כמעט 41,370 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה נמוך ב־5% ממקבילו בחודש ספטמבר, וגבוה פי שישה לערך מהממוצע החודשי בשנת 2021. עם זאת, נתון זה מהווה כ־8% בלבד מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים.
 • כ־89% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת בקטגוריית "סוחרים" או "צרכים כלכליים", אם כי רובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. נכון לעכשיו, מספר הפלסטינים בעלי ההיתרים המסווגים בקטגוריה זו הוא 17,134.
 • כ־6% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו 1,739 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש אוקטובר, אבל רק 31% מתוכן אושרו במועד.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 • באוקטובר התירו הרשויות המצריות כ־13,200 יציאות של בני אדם (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה נמוך ב־4% ממספר היציאות שהותרו בחודש ספטמבר, וגבוה ביותר מ־57% מהממוצע החודשי ב־2021, שבמרביתה הוחלו הגבלות COVID-19.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של כ־456 בני אדם למצרים בחודש אוקטובר, לעומת 324 בני אדם שכניסתם סורבה בספטמבר 2022.

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

Monthly average of exits to Egypt (people)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • באוקטובר הוכנסו אל עזה 10,555 מטעני סחורות, נתון גבוה ב־14% מהחודש הקודם, וגבוה ב־34% מהממוצע החודשי בשנת 2021. עם זאת נתון זה נמוך ב־6% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה ב־55%.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 49% היו חומרי בניין ו־21% היו מזון. כ־4% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, לרבות מזון ואספקה רפואית.
 • כ־59% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקפן היה גבוה ב־15% מהיקפן בחודש הקודם, וגבוה ב־8% מהממוצע החודשי לשנת 2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, יותר מ־30% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה נמוך ב־18% מהממוצע החודשי שתועד ב־2021.
 • כ־41% מכלל הסחורות הוכנסו דרך מעבר רפיח ממצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 13 ימים. נפח הסחורות הנכנסות היה גבוה ב־14% לעומת חודש אוקטובר, וגדול פי שלושה בערך מן הממוצע החודשי ב־2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־76% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

מטעני סחורות נכנסות (ממוצעים חודשיים)

""

דלק וגז

 • באוקטובר 2022 הוכנסו מישראל וממצרים לעזה דלק וגז בהיקף נמוך ב־17% לעומת ספטמבר, נתון הגדול ב־10% מהממוצע החודשי בשנת 2021.
 • כמות הסולר התעשייתי לתחנת הכוח של עזה הייתה גבוהה ב־13% מהכמות שהוכנסה בספטמבר. נתון זה גבוה ב־17% מהממוצע החודשי בשנת 2021.
 • כמות גז הבישול גדלה בשיעור של 5% לעומת ספטמבר, והיא גבוהה ב־21% מהממוצע החודשי ב־2021.

סחורות יוצאות

 • באוקטובר התירו הרשויות הישראליות את הוצאתם של 285 מטעני סחורות מעזה, 29% יותר מאשר בחודש הקודם. עם זאת, נתון זה עדיין נמוך ב־70% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007. 
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־59% הובלו לגדה המערבית, ו־41% לישראל. מכלל הכמות, 78% היו ירקות, 10% היו מוצרי טקסטיל, והיתר היו רהיטים, גרוטאות אלומיניום, נחושת משומשת ודגים.
 • 148 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות מתכת, גרוטאות אלומיניום וסוללות משומשות יצאו מעזה למצרים. נתון זה נמוך מעט מהנתון בחודש הקודם.

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

מטעני סחורות יוצאות (ממוצעים חודשיים)

""
""

מקור הנתונים: המשרד לכלכלה לאומית בעזה. מידע נוסף: ochaopt.org/data/crossings