תנועה מעזה ואליה – עדכון לחודש אפריל 2023

דגשים

 • באפריל 2023 הגדילו הרשויות הישראליות במידת מה את מספר היתרי היציאה למטרות עבודה שניתנו לתושבי עזה.
 • עם זאת, תנועתם של בני אדם וסחורות גם יחד פחתה, ומרבית התושבים עדיין אינם זכאים להגיש בקשה להיתר יציאה. 

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

שוק פעיל בעיר עזה, שם נראה כי מרבית המצרכים זמינים, אך כוח הקנייה המוגבל נותר בעינו. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

שוק פעיל בעיר עזה, שם נראה כי מרבית המצרכים זמינים, אך כוח הקנייה המוגבל נותר בעינו. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • באפריל התירו הרשויות הישראליות 43,043 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה נמוך ב־16% מהנתון לחודש מרס, אך גבוה ב־22% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה נמוך ב־91% מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים על ידי הרשויות הישראליות.
 • עד 90% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת למטרות עבודה; רובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. הרשויות הישראליות הגדילו את מספר היתרי היציאה שניתנו למטרות אלה מ־21,306 במרס ל־21,835 באפריל.
 • 5% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו לרשויות הישראליות 1,211 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש אפריל. 22% מתוכן לא אושרו במועד, לעומת 18% במרס. לחצו כאן למידע נוסף.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 •  
 • באפריל התירו הרשויות המצריות 8,572 יציאות של בני אדם מעזה (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה נמוך ב־33% ממספר היציאות שהותרו במרס 2023, ונמוך ב־29% מהממוצע החודשי ב־2022.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של 324 בני אדם בסך הכול למצרים, לעומת 132 בני אדם שכניסתם סורבה במרס 2023. בדרך כלל הסיבות לסירוב אינן נמסרות, אבל לדברי הרשויות הפלסטיניות המקומיות, הרשויות במצרים נימקו זאת לעיתים קרובות בשיקולים ביטחוניים או באי־עמידה בהגבלות המיוחדות החלות על גברים בגילים 18 עד 40.
 •  

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

ממוצע חודשי של יציאות למצרים (אנשים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • באפריל הוכנסו אל עזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים 6,515 מטעני סחורות. נתון זה נמוך ב־36% מנפח מטעני הסחורות שהוכנסו במרס 2023, ונמוך ב־26% מהממוצע החודשי בשנת 2022. בנוסף, נתון זה עדיין נמוך ב־42% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה ביותר מ־55%. את מגמת הירידה באפריל מייחסים לסגרים ממושכים יותר של הגבול עם ישראל במהלך החגים בישראל.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 28% היו חומרי בניין ו־32% היו מזון. כ־5% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, בעיקר מזון ואספקה רפואית.
 • כ־72% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקף זה נמוך ב־33% מהיקפן במרס 2023, ונמוך בכמעט 24% מהממוצע החודשי לשנת 2022. מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, יותר מ־24% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה נמוך ב־40% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • 28% הנותרים של הסחורות שהוכנסו לעזה הוכנסו דרך הגבול עם מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך עשרה ימים. נתון זה נמוך ב־42% מהיקף המטענים שהוכנסו במרס 2023, ובכ־33% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־38% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו פריטי מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

ממוצע חודשי של סחורות נכנסות לעזה (מטעני משא)

""

דלק וגז

 • כמות הדלק והסולר התעשייתי שהוכנסו לעזה מישראל וממצרים באפריל פחתה ב־15% לעומת מרס 2023. היקף זה היה גם נמוך ב־23% מהממוצע החודשי בשנת 2022. לא הוטלו כל הגבלות על יבוא דלק מכל סוג לעזה, אבל המימון ויכולת האחסון של הדלק מוגבלות.
 • כמות גז הבישול שיובאה לעזה פחתה ב־3% לעומת מרס 2023. היקפה היה גבוה ב־5% מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כמות הסולר התעשייתי שהוכנס עבור תחנת הכוח של עזה פחתה ב־7% לעומת מרס 2023. עם זאת, נתון זה גבוה מעט מהממוצע החודשי בשנת 2022.

סחורות יוצאות

 

 • באפריל יצאו 514 מטעני סחורות מעזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים. נתון זה נמוך ב־32% מהנתון במרס 2023, ונמוך ב־18% מהממוצע החודשי בשנת 2022. את הירידה ניתן לייחס לסוף עונת היצוא של כמה מהפריטים החקלאיים המותרים לייצוא, וכן לסגרים הממושכים ביותר של הגבול עם ישראל במהלך החגים בישראל.
 • כ־366 ממטעני הסחורות הוצאו דרך הגבול עם ישראל. נתון זה היה נמוך ב־38% מהיקף הסחורות שהוצאו מעזה במרס 2023, ונמוך ב־62% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007.
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־53% הובלו לגדה המערבית, 47% הובלו לישראל ופחות מ־1% נשלחו לחו״ל. מכלל הכמות, 76% היו ירקות, 11% היו מוצרי טקסטיל, 4% היו דגים, ו־9% הנותרים כללו ריהוט, גרוטאות ברזל ו אלומיניום ודגים.
 • 148 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל ואלומיניום, וכן סוללות משומשות, הובלו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־12% מהנתון במרס. בשנת 2022 התירו הרשויות המצריות להכניס מעזה רק סוללות משומשות וגרוטאות ברזל, אלומיניום ונחושת.
 •  

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

ממוצע חודשי של סחורות יוצאות מעזה (מטעני משא)

""
""

מקור נתונים: משרד הכלכלה הלאומית בעזה. לנתונים נוספים ראו: ochaopt.org/data/crossings