פורסם ביום 15 ינואר 2018

הירחון ההומניטרי | דצמבר 2017

עימותים בין כוחות ישראליים לפלסטינים בהקשר של הפגנת מחאה נגד הכרזת ארצות הברית בדבר ירושלים, העיר בית לחם, דצמבר 2017 / © צילום: אחמד מזהר – WAFA
עימותים בין כוחות ישראליים לפלסטינים בהקשר של הפגנת מחאה נגד הכרזת ארצות הברית בדבר ירושלים, העיר בית לחם, דצמבר 2017 / © צילום: אחמד מזהר – WAFA

מספר הפלסטינים שהורשו להיכנס לעזה ולצאת ממנה ירד ב־2017 בכמעט 50% לעומת 2016. רמה גבוהה של הריסת מבנים פלסטיניים בירושלים המזרחית ב־2017, לעומת ירידה משמעותית בהריסות בשטח C. בשנת 2018 יזדקקו 2.5 מיליון פלסטינים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש לסיוע הומניטרי ולהגנה.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית

במסמך זה

עימותים בין כוחות ישראליים לפלסטינים בהקשר של הפגנת מחאה נגד הכרזת ארצות הברית בדבר ירושלים, העיר בית לחם, דצמבר 2017 / © צילום: אחמד מזהר – WAFA

מאז הכריזה ארצות הברית ב־6 בדצמבר 2017 על הכרתה בירושלים כבירת ישראל הובילו הפגנות פלסטיניות נרחבות לעימותים עם כוחות ישראליים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש. בגדה המערבית, נכון ל־31 בדצמבר, נהרגו שלושה פלסטינים ו־3,590 נפצעו. רוב הפצועים (כמעט 70%) נפגעו משאיפת גז מדמיע שהצריכה טיפול רפואי, ומיד אחרי כן ברשימת הגורמים לפציעה נמצאים קליעי גומי ותחמושת חיה.

ירידה משמעותית ניכרה בשנת 2017 במספר הפלסטינים שהורשו להיכנס לעזה ולצאת אותה לעומת שנת 2016. במעבר ארז, התנועה דרך ישראל פחתה מאז אמצע 2016. גישת פלסטינים דרך רפיח, המעבר שבשליטת מצרים, פחתה גם היא במשך השנה, מרמה שמלכתחילה הייתה נמוכה במיוחד. עם ההסלמה בפילוג הפלסטיני מבית, במהלך מרבית שנת 2017 הוגבלה גם הגישה לטיפול רפואי, מאחר שמשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית עיכב או הקפיא תשלומים עבור מטופלים שהופנו לטיפול רפואי מחוץ לעזה.

הריסת בניין בן ארבע קומות באל־עיסוויה, ירושלים המזרחית, 11 ביולי 2017. תצלום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

פלסטינים רבים בירושלים המזרחית נתונים בסביבה כופה וחיים בסכנת העברה בכפייה, בשל מרכיבי מדיניות ישראליים כגון הריסות בתים, גירוש כפוי ושלילת מעמד התושבות שלהם. כמו בשטח C, גם בירושלים המזרחית משטר תכנון מגביל ומפלה הופך למעשה את השגתם של היתרי הבנייה הישראליים הנדרשים לבלתי אפשרית לפלסטינים: רק 13% משטח ירושלים המזרחית מתוכננים לבנייה פלסטינית, וחלק ניכר מתוכם כבר בנוי. פלסטינים הבונים בלי היתר מסתכנים בהריסת בתיהם ובעונשים אחרים, לרבות קנסות יקרים שגם תשלומם אינו פוטר את הבעלים מן הדרישה להשיג היתר בנייה. יותר מ־100 אלף תושבים בירושלים המזרחית מצויים בסכנה אפשרית של עקירה, כיוון שלפחות שליש מכל הבתים הפלסטיניים באזור זה נבנו ללא היתר בנייה ישראלי.

על פי הסקירה הכללית של צרכים הומניטריים שפורסמה בדצמבר 2017, כ־2.5 מיליון פלסטינים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, שהם כמחצית מכלל האוכלוסייה, זוהו כזקוקים לסיוע הומניטרי ולהגנה. 1.9 מיליון מהם, שזוהו כפגיעים והחלשים ביותר, יקבלו ב־2018 סיוע כזה או אחר מתוך תוכנית המענה ההומניטרי, בעלות כוללת של 539.7 מיליון דולר, סכום נמוך ב־10% מהסכום המבוקש ב־2017.