פורסם ביום 10 מאי 2017

מעקב הומניטרי דוח חודשי | אפריל 2017

רוקח משתמש בתאורת חירום, עזה, 27 באפריל 2017 / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים
רוקח משתמש בתאורת חירום, עזה, 27 באפריל 2017 / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

אם לא יימצא מימון נוסף, ביוני עתידות לאזול עתודות הדלק של 186 מתקני הבריאות, המים והתברואה החיוניים ביותר ברצועת עזה. ריסוס אווירי בקוטלי עשבים לאורך גדר המערכת בעזה מצטרף לפגיעה שהגבלות הגישה והחדירות השוטפות פוגעות בחקלאות כמקור מחיה. לבניית כביש עוקף על אדמה פלסטינית צפויות השלכות על מקורות המחיה החקלאיים והמסחריים של כפר אחד. חששות לנוכח הידוק משטר ההיתרים והשערים, המגביל את גישתם של חקלאים לאדמות חקלאיות בין גדר ההפרדה לקו הירוק, בצפון הגדה המערבית.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית

במסמך זה

רוקח משתמש בתאורת חירום, עזה, 27 באפריל 2017 / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

התפתחויות שחלו לאחרונה והעמיקו את הפילוג הפלסטיני מבית, הנמשך מאז השתלטות חמאס על רצועת עזה ב־2007, החריפו עוד יותר את הפגיעוּת ההומניטרית של אוכלוסיית עזה. במרס 2017 הקים חמאס מוסד מקביל לניהול משרדי הממשלה המקומיים בעזה, צעד שנתפס כקריאת תיגר ישירה על הממשלה הפלסטינית ברמאללה. באפריל צמצמה הממשלה הפלסטינית את התשלומים לאלפי עובדי ציבור ברצועת עזה. לאחר מכן, כישלון הניסיונות ליישב מחלוקת ממושכת בין שתי הרשויות הפלסטיניות בסוגיות הקשורות לפטור ממיסים לרכישת דלק וגביית הכנסות מצרכני חשמל הוביל להשבתתה המוחלטת של תחנת הכוח היחידה בעזה. יחד עם הפסקת אספקת החשמל ממצרים, בשל תקלות בקווי החשמל, הוביל המצב להפסקות חשמל הנמשכות 22-20 שעות ביום.

שפכים לא מטוהרים זורמים אל הים, עזה, 27 באפריל 2017 / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

ב־17 באפריל נאלצה תחנת הכוח היחידה בעזה לשבות כליל מפעולה, לאחר שכילתה את עתודות הדלק שלה ולא הצליחה לחדשן בשל מחסור במימון. השבתת התחנה התרחשה בהקשר של מחלוקת מתמשכת בין הרשויות הפלסטיניות בעזה וברמאללה בשאלת פטור ממיסים על דלק וגביית הכנסות מצרכני חשמל.

נאסר סמור לצד התרד שלו, שנפגע, ינואר 2017 / © צילום: רכזי כוח המשימה לענייני ביטחון תזונתי בקרארה.

חקלאים פלסטינים ברצועת עזה דיווחו כי בתחילת אפריל 2017 ריססו מטוסים ישראליים את האדמות החקלאיות שלהם שלאורך גדר המערכת עם עזה בקוטלי עשבים. טרם נאמדו היקף השטח ומספר החקלאים שנפגעו.

סלילת כביש עוקף א־נבי אליאס, אפריל 2017 / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

הרשויות הישראליות בונות כעת כביש חדש באורך 2.5 ק״מ על אדמה פלסטינית; הכביש יעקוף קטע של כביש 55 העובר בכפר א־נבי אליאס (נפת קלקיליה). כבר עתה נודעות לבנייה השלכות על המחייה וזכויות הקניין של תושבי הכפר (המונים כ־1,500 נפש), וצופים כי ההשלכות השליליות יגברו עם השלמת הכביש. על פי דיווחים, הרשויות הישראליות מתכננות לבנות לפחות שני כבישים עוקפים נוספים לאורך כביש 60: כביש אחד ליד הכפר חווארה (נפת שכם) והשני ליד מחנה הפליטים אל־ערוב (נפת חברון).

שער חלופי המשמש חקלאים מעזבת סלמן / © צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

בחודשים האחרונים דווח בצפון הגדה המערבית על החמרת ההגבלות הפוגעות בגישת חקלאים לאדמותיהם החקלאיות הממוקמות בין גדר ההפרדה לקו הירוק. הגבלות אלה מתייחסות לשטח אדמה מינימלי ולמסמכי בעלות על אדמה, הנדרשים לפני שבעלי אדמות פלסטיניים יכולים להגיש בקשה להיתרים המאפשרים להם לעבור את גדר ההפרדה. אף שהגבלות אלה נכללו בקבצים קודמים של "פקודות קבע" שפרסמו הרשויות הישראליות, המפרטות את התקנות החולשות על הגישה לשטחים שבין גדר ההפרדה לקו הירוק, החשש הוא שיישום נוקשה יותר של התקנות יגביל עוד יותר גישת פלסטינים לאדמות חקלאיות ולמקורות מחיה בשטחים הנפגעים מגדר ההפרדה.