פורסם ביום 1 פברואר 2016

נתונים חודשיים

מדדים חודשיים – הערות והבהרות

נפגעים

1. נפגעים בסכסוך: כולל את כל ההרוגים והפצועים בתקריות אלימות הקשורות במישרין לכיבוש הישראלי ולסכסוך הישראלי־פלסטיני, כגון מבצעים צבאיים, מבצעי חיפוש ומעצר, עימותים במהלך הפגנות, מתקפות במעורבות מתנחלים וכו׳. נתונים אלה אינם כוללים הרוגים ופצועים אחרים כגון אנשים שנפגעו בהקשר של עיכובי גישה, פיצוץ של שיירי תחמושת, שימוש בלתי זהיר בנשק, התמוטטות מנהרות ואלימות פנים־פלסטינית.

2. אזרחים: כולל בני אדם אשר, על פי המידע הזמין בעת הפרסום, לא מילאו "תפקיד לחימה מתמשך" כחלק מארגון חמוש, בלא קשר לנסיבות פציעתם או הריגתם. בנתונים הכלולים בקטגוריה זו אין לראות נתונים מקיפים, מאחר שהם אינם כוללים מקרים לא מאומתים או שנויים במחלוקת.

אלימות במעורבות מתנחלים

4. תקריות עם הרוגים או פצועים: כולל התקריות האלימות שהיו מעורבים בהן מתנחלים ישראלים ופלסטינים והסתיימו במוות או פציעה. תקריות שהסתיימו בנפגעים בידי כוחות הביטחון הישראליים שהתערבו בתקריות כאלה אינן נספרות בקטגוריה זו.

5. תקריות הגורמות לנזק / אובדן של רכוש: שם.

חיפוש ומעצר

6. פלסטינים במשמורת ישראלית: כולל כל הפלסטינים מהשטח הפלסטיני הכבוש המוחזקים בידי הרשויות הישראליות בסוף כל חודש, בין אם בישראל או בגדה המערבית, בקשר לעבירה הקשורה לכיבוש הישראלי ומסווגים על ידי הרשויות הישראליות כ"עציר/אסיר ביטחוני". לפיכך ההגדרה אינה כוללת פלסטינים המוחזקים בקשר לעבירות פליליות "רגילות".

7. עצירים מנהליים: פלסטינים המוחזקים על ידי הרשויות הישראליות בלי אישום או משפט, לכאורה למטרות מניעה.

הריסות

8. מבנים שנהרסו: כולל את כל המבנים בשטח הפלסטיני הכבוש שהיו בבעלות פלסטינית ונהרסו על ידי הרשויות הישראליות, יהא אשר יהא שימושם הספציפי (למגורים או שלא למגורים) ותהא אשר תהא העילה שבגינה בוצעה ההריסה (היעדר היתר בנייה, מבצע צבאי או ענישה).

9. בני אדם שנעקרו בשל הריסות: כולל את כל בני האדם שגרו במבנים שהרשויות הישראליות הרסו, יהא אשר יהא המקום שהם עברו להתגורר בו בעקבות ההריסה.

10. בני אדם שנפגעו מהריסות: כולל את כל בני האדם שהפיקו תועלת ממבנה שנהרס (כמקור הכנסה, לשם קבלת שירות, וכו'), מלבד מי שנעקרו.

גישה – הגדה המערבית

11. מחסומים מאוישים באופן קבוע: מאוישים על ידי אנשי ביטחון ישראליים, לא כולל מחסומים הממוקמים על הקו הירוק ו"שערים חקלאיים" לאורך גדר ההפרדה.

12. מחסומים מאוישים חלקית: תשתית מחסומים המאוישת על פי צורך.

13. מכשולים לא מאוישים: כולל חסמי דרכים, תלוליות עפר, סוללות עפר, שערי דרך, גידורי כבישים ושוחות. מסיבות היסטוריות נתון זה אינו כולל מכשולים הממוקמים בשטח העיר חברון הנתון לשליטת ישראל (H2).

14. מחסומי פתע או מחסומים אקראיים: מחסומים הנפרשים על פי צורך במקומות שבהם אין תשתית מחסום קיימת.

גישה לשירותי בריאות

15. בקשות להיתרי יציאה מעזה דרך מעבר ארז: כולל רק את הבקשות שהוגשו לנסיעות שמועדן בתוך תקופת הדיווח.

16. בקשות שעוכבו: כולל בקשות שבעניינן לא התקבלה תשובה עד למועד התור הרפואי, כך שהמטופל נאלץ להתחיל מחדש את הליך הבקשה.

תנועת סגל הומניטרי

17. תקריות של עיכוב או מניעת גישה במחסום: תקריות הפוגעות בסגל מקומי או בינלאומי של ארגונים הומניטריים, הן מטעם האו״ם והן ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים.

יבוא לעזה

18. מטענים על פי סוג: מסיבות היסטוריות נתון זה אינו כולל מטענים המכילים דלק לסוגיו.

הגנה על ילדים

19. מתקפות בהקשר זה כוללות הרס מכוון, מוחלט או חלקי, של בתי ספר ומתקנים דומים. דיווחים עשויים לכלול גם התערבויות אחרות בפעולתו הרגילה של המתקן, כגון השתלטות עליו, הפגזתו, הפעלת תעמולה על בתי ספר או עובדיהם או גרימת נזק באופנים אחרים למתקני בתי ספר או לעובדיהם.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית