ישיבת מליאה לא רשמית של העצרת הכללית בנושא המצב ההומניטרי ברצועת עזה

מר מרטין גריפיתס, תת־המזכ״ל לעניינים הומניטריים ומתאם סיוע החירום

ישיבה וירטואלית, יום ו׳, 17 בנובמבר 2023

הנוסח כפי שהוכן לקריאה

אדוני הנשיא, מכובדיי,

תודה לכם על ההזדמנות לתדרך את המדינות החברות בנושא המצב ההומניטרי העדכני ברצועת עזה.

כידוע לכם, מעשי האיבה נמשכים ברחבי עזה, מן האוויר, מן הים וכעת ביבשה.

מספר הנפגעים ממשיך לעלות, ועל פי דיווחים מניין המתים הוא יותר מ־11 אלף בני אדם – רובם ילדים ונשים. עם זאת, סביר להניח שבפועל המספר הכולל של ההרוגים גבוה בהרבה, כיוון שהנתונים לא עודכנו זה חמישה ימים בשל קריסת רשתות התקשורת בעזה.

יותר מ־41 אלף יחידות דיור נהרסו או ניזוקו קשות – נתון המהווה כ־45% ממלאי הדיור בעזה. טבע הנזק האזרחי והיקפו אופייניים לשימוש בכלי נשק בעלי ראשי נפץ שהשפעתם רחבה בשטח מאוכלס בצפיפות. מזכירים לי כי מחר יהיה יום השנה הראשון לאימוצה של ההצהרה המדינית בדבר חיזוק ההגנה על אזרחים מפני ההשלכות ההומניטריות הנובעות מהשימוש בחומרי נפץ באזורים מאוכלסים. אין תזכורת גדולה מזו לחשיבות של התמיכה והיישום האוניברסליים של הצהרה זו.

בנוסף, מוערך שיותר מ־1.5 מיליון עזתים הם עקורים פנימיים. רבים מהם נמלטו דרומה בחיפוש אחר ביטחון יחסי, אלא שכעת גם משם נאמר להם לעבור – רבים מהם בפעם השנייה, והפעם מערבה.

ואף על פיכן, מאות אלפים נשארים בצפון, האזור שבו ניטשות הלחימה וההפגזות הקשות ביותר.

בצפון עזה הטיפול הרפואי הזמין מועט, או שאיננו בנמצא כלל. נכון לעכשיו, רק אחד מתוך 24 בתי החולים עם יכולות האשפוז בצפון, בית החולים אל־אהלי בעיר עזה, פועל ומקבל מטופלים לאשפוז.

18 בתי חולים נסגרו ופונו מאז תחילת מעשי האיבה.

חמישה בתי חולים נוספים, בהם שיפא, מספקים שירותים מוגבלים ביותר למטופלים שכבר אושפזו בהם. הגישה לבתי החולים האלה אינה מובטחת, בשל התנאים הלא בטוחים; אין בהם חשמל או אספקה חיונית, והם אינם מקבלים מטופלים חדשים לאשפוז.

בימים האחרונים ראינו כולנו את הלחימה בתוך בית החולים שיפא וסביבו. כאן מחובתי להבהיר שוב כי המשפט ההומניטרי הבינלאומי מחייב את כל הצדדים להגן על אזרחים ועל אובייקטים אזרחיים. כדי להבטיח שפצועים וחולים יקבלו טיפול רפואי, מוקנית לבתי חולים הגנה מיוחדת. פירושו של דבר שאין להשתמש בהם כדי לגונן על אובייקטים צבאיים מפני מתקפה. עוד נובע מכך שגם אם בתי חולים מאבדים הגנה זו, יש להפעיל התראות ואמצעי זהירות אחרים כדי להימנע מפגיעה באזרחים, ומובן שמתקפות לא מידתיות אסורות לחלוטין.

המזון והמים ברחבי עזה, ובמיוחד בצפון, מתמעטים עד כדי סכנה, ובשל המחסור בדלק, תקשורת ותפקודים חיוניים אחרים, כמו התפלת מים, מושבתים בהדרגה.

מעברו השני של הגבול, אזרחים בישראל מתייסרים באבל עמוק משלהם ומתאבלים על ההרג האכזרי של 1,200 בני אדם. מדי יום מתבררים פרטים חדשים על זוועות 7 באוקטובר. השיגור של רקטות אל תוך אזורים מאוכלסים נמשך, ועשרות אלפי בני אדם עקורים מבתיהם.

כמעט 240 בני ערובה, מתינוקות ועד קשישים בשנות השמונים לחייהם, מצויים בשבי זה היום ה־41. יש לשחררם מייד ובלא תנאי. ועד אז יש להתייחס אליהם באופן הומאני ולהתיר להם לקבל ביקורים של הצלב האדום הבינלאומי.

עמיתי מסוכנויות האו״ם ומחלקותיו האחרות, מר פיליפ לזריני (אונר״א), ד״ר תדרוס (ארגון הבריאות העולמי), מר אכים שטיינר (תוכנית הפיתוח של האו״ם), מר פולקר טורק (משרד זכויות האדם), גב׳ סינדי מקיין (תוכנית המזון העולמית), דר׳ נטליה קאנם (קרן האוכלוסין של האו״ם) וגב׳ לאנה וורייקט (יוניסף), המצטרפים אלינו היום, יספקו פרטים נוספים על המצב המחריד בשטח.

אבל אין ספק כי זהו משבר הומניטרי בלתי נסבל בכל קנה מידה שהוא, שאסור שיימשך. במובנים רבים דומה שהמשפט ההומניטרי הבינלאומי התהפך על ראשו.

בהקשר זה, אנו מברכים על החלטה 2712 (2023) שמועצת הביטחון אימצה ביום רביעי, שבה נקבע שוב שעל כל הצדדים לקיים את מחויבויותיהם המשפטיות הבינלאומיות. החלטה זו מצטרפת כמובן לעמדה התקיפה שהתוותה העצרת בהחלטה שקיבלה ב־26 באוקטובר בנושא ההגנה על אזרחים בשטח הפלסטיני הכבוש ובישראל.

הבוקר ברצוני להציג את מה שאנו, במשרד לתיאום עניינים הומניטריים, רואים כדרישות הנחוצות למענה ההומניטרי.

יש עשר נקודות, שעבור גורמים הומניטריים כולן בגדר נוהל רגיל. רובן מושתתות על המחויבות מתוקף המשפט ההומניטרי הבינלאומי, להקפיד בעקביות לחוס על אזרחים ולתת מענה לצורכיהם החיוניים, לרבות במתן אפשרות למעבר מהיר ובלא מכשול של סיוע הומניטרי.

אחת: אנו חייבים להיות מסוגלים לעבור ממתן סיוע מזדמן לזרימה מתמשכת של סיוע. בני אדם הזקוקים לסיוע, וארגונים הומניטריים, חייבים לדעת בוודאות שהסיוע בוא יבוא.

שתיים: יותר נקודות מעבר אל עזה עבור סיוע ומשלוחים מסחריים של מצרכים חיוניים. מבחינה לוגיסטית, בלתי אפשרי לטפל בצרכים בהיקף הקיים ברחבי עזה דרך נקודת מעבר אחת בדרום. אנו זקוקים לכל הפחות להיתר להשתמש במעבר בכרם שלום, שלפני פרוץ מעשי האיבה באוקטובר עברו דרכו 60% ממטעני הסחורות.

שלוש: דלק. כפי שהדגשנו שוב ושוב, הדלק חיוני לחלוקת הסיוע ברחבי עזה, ולתפקודם של שירותים חיוניים. במלים אחרות, הוא חיוני כדי להשאיר אנשים בחיים. בימים האחרונים הותר לאונר״א לקבל 24 אלף ליטר דלק עבור שני ימי חלוקת סיוע בתוך עזה. אף שיש לברך על צעד זה, כמות זו היא רק שבריר ממה שדרוש כדי לתת מענה ולו רק לתחומי האחריות ההומניטרית המינימליים שלנו בעזה: לשם כך דרושה כמות גדולה פי עשרה: 200 אלף ליטר מדי יום.

ארבע: אנו זקוקים לערובות הביטחוניות ולמתקנים נוספים כדי להקים מרכזי חלוקת סיוע, במיוחד בדרום עזה. אלה יהיו מקומות שבני אדם ידעו שהם יכולים לקבל בהם סיוע, ונקודות מוצא למשלוח מקיף של סיוע.

חמש: מתן גישה בטוחה ובלא מכשול לארגונים הומניטריים למשלוח סיוע לכל רחבי עזה. לשם כך יש לאפשר גישה, ולהבטיח את ביטחונם של אנשי צוות ונכסים הומניטריים.

מה שמביא אותי לנקודה מספר שש: מערכת הודעות הומניטריות משופרת. מטרתה של מערכת זו היא להבטיח שבידי כל הצדדים המידע הדרוש להם כדי לעמוד במחויבויותיהם להגן ולאפשר פעולות הומניטריות.

שבע: יש להתיר לאזרחים לעבור לאזורים בטוחים יותר, וכשהנסיבות יאפשרו זאת, לחזור מרצונם לבתיהם.

וזה קשור ישירות לנקודה מספר שמונה: עלינו להרחיב את מספר המחסים לאזרחים עקורים ברחבי עזה. עד עתה מצאו מאות אלפי עקורים מקלט במתקנים של אונר״א. עבור כה רבים מבני האדם הללו, מחסים אלה והמאמצים ההרואיים של אונר״א היו החיץ שבין הישרדות לבין טרגדיה. אבל המתקנים האלה צפופים להתפקע, ומתקשים לעמוד בעומס העצום המוטל עליהם. עלינו להגדיל את מספר האתרים והמתקנים, במיוחד בדרום, שאליו ממשיכים להגיע מאות אלפי אזרחים.

תשע: מימון. פעילויות הומניטריות אינן יכולות להתקיים בלי הכסף למימונן. פניית החירום לעזה מבקשת לגייס 1.2 מיליארד דולר. עד עתה קיבלנו כ־132 מיליון דולר. כדי לעשות את עבודתנו, להגיע לכל בני האדם הנזקקים לסיוע, דרוש לנו המימון לעשות כן.

עשר: הפסקת אש הומניטרית. קראו לזה בכל שם שתרצו, אבל הדרישה, מנקודת מבט הומניטרית, פשוטה. הפסיקו את הלחימה כדי לאפשר לאזרחים לנוע בבטחה. עשו זאת לזמן רב ככל האפשר, כדי לאפשר מענה הומניטרי בלא מכשול. תנו לתושבי עזה מרווח נשימה מהדברים האיומים והנוראים שנכפו עליהם בשבועות האחרונים. ושחררו את כל בני הערובה ללא תנאי.

כדי להשיג יעדים אלה, אנו זקוקים לכל כוח השפעתן של המדינות החברות באו״ם. איננו מבקשים את הירח. אנו מבקשים את האמצעים הבסיסיים הדרושים לתת מענה לצרכים החיוניים של האוכלוסייה האזרחית, ולעצור את מהלכו של משבר זה.

ככל שהמצב בעזה מחריד כעת, הוא עלול להיות גרוע בהרבה.

אני חושש, חשש ממשי ביותר, שאם לא ננקוט פעולה עכשיו, זהו סכסוך העלול לשלוח את גרורותיו הלאה לאזורים אחרים של השטח הפלסטיני הכבוש ולגרור את האזור כולו להתלקחות שהשלכותיה יהיו קטסטרופליות עוד יותר.

תודה לכם.