UNMAS

עזה כעבור שנתיים: תושבים בסיכון בשל נפלי תחמושת

מלוא ההיקף של הזיהום בנפלי תחמושת אינו ידוע

בעזה, נפלי מלחמה וחומרי נפץ אחרים שנותרו לאחר מעשי האיבה ב־2014 וגלי אלימות אחרים ממשיכים להוות סכנה חמורה לחיי האוכלוסייה ולשלומה הגופני. היקף הזיהום בנפלי מלחמה בעזה אינו ידוע. אף שזמן קצר אחרי הסכסוך בשנת 2014 פינו גופים רשמיים ולא רשמיים כאחד מספר רב של נפלי מלחמה, עצמים החשודים כנפלי מלחמה נותרים חבויים ברחבי עזה, בין עיי החורבות של מבנים שנהרסו או טמונים מתחת לפני השטח. מאז סוף מעשי האיבה באוגוסט 2014 נהרגו בפיצוצים של נפלי מלחמה 17 בני אדם, ומאה בני אדם נוספים נפצעו, בהם 46 ילדים.

נפגעי נפלי מלחמה ברצועת עזה

כחלק מאסטרטגיה בת־קיימא לצמצום הסיכונים הנשקפים מנפלי המלחמה, מתמקדת סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים באמצעי הגנה, הכוללים את המשך פינויים של עצמים החשודים כנפלי מלחמה, ותמיכה במאמצי השיקום והפיתוח באמצעות מתן מסגרת הוליסטית של אמצעי הפחתת סיכון. אמצעים אלה כוללים ארבעה רכיבים המחזקים זה את זה, שהראשון בהם הוא אומדני סיכון באתרים ספציפיים לקביעת הסכנות ורמת הסיכון. על סמך אומדנים אלה מקבלים עובדי בניין הכשרת מודעות לסיכוני נפלי מלחמה. סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים עוקבת אחר העבודות המתנהלות כדי להבטיח שהאמצעים המומלצים אכן מיושמים. הרכיב הסופי הוא תמיכה טכנית מותאמת ממומחה לנטרול חומרי נפץ בכל מקרה של חפץ החשוד שהוא נפל מלחמה. כהשלמה לפעולות אלה ניתן לקהילות בסיכון חינוך לסיכוני נפלי מלחמה, כדי לצמצם את מספר התאונות.

לאחר תום מעשי האיבה תמכה סוכנות פינוי המוקשים של האו״ם במיזם פינוי ההריסות של תוכנית הפיתוח של האו״ם, לפינוי וטיפול בטוח ביותר ממיליון טון הריסות. במסגרת תמיכה במאמצי השיקום בתיאום סוכנות הפיתוח של האו״ם נערכו עד לסוף יולי השנה 81 אומדני סיכון; בסך הכול נסקרו שטחים בגודל 405 אלף מ״ר, לרבות 41 ק״מ של כבישים. 211 עובדים קיבלו הכשרה למודעות לסיכוני נפלי מלחמה, ושיעורי חינוך לסיכון הגיעו לכמעט 39 אלף חברי קהילות בסיכון, בהם ילדים וילדות.

במקביל ממשיכה סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים לספק לאונר״א, סוכנויות או״ם אחרות וארגונים שותפים לא ממשלתיים הנהגה ומיומנות טכנית של מומחים בניהול סיכוני חומרי נפץ, ובה בעת היא מפתחת תוכניות מגירה לחיזוק המוכנות לשעת חירום. האמצעים להפחתת סכנת נפלי מלחמה שהופעלו בעזה מהווים מענה אחראי ובר־קיימא לזיהוי נפלי מלחמה ולסילוקם, ובסופו של דבר מגינים על חיי אזרחים.

מקרה מבחן: פינוי נפלי מלחמה

ביום קיץ חם ביולי 2016, השתלשל מומחה פצצות של סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים במורד פיר שנחפר לעומק 12 מטר מתחת לפני הקרקע בשכונה הומה במרכז עזה, כדי לנטרל פצצה אווירית במשקל 925 ק״ג, חלק מהמורשת של סכסוכי העבר בעזה. אף שהאחריות לפינוי נפלי מלחמה מוטלת על משטרת עזה, חוסר הכישורים הטכניים הדרושים לנטרול בטוח של פריטים כאלה אינו מאפשר לנהל כראוי את הטיפול בפצצות אוויריות גדולות בעזה. לפיכך ביקש משרד הפנים בעזה מסוכנות האו״ם לפינוי מוקשים למלא פער זה ולסייע בפינוי פצצות אוויריות. במקרה זה סולקה הפצצה בשלום והושמדה. עבור הטכנאי של סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים, השלמת המשימה בבטחה מלווה בסיפוק שבידיעה כי הסכנה סולקה לנצח. לבעלי השטח אפשר סילוקו של נפל המלחמה לסגור פרק כאוב ולהתחיל בתהליך השיקום של רכושו.

ב־18 ביולי 2016 יורד טכנאי של סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים לפיר חפור, במהלך מבצע פינוי של נפל פצצה אווירית עמוק מתחת לפני הקרקע / © צילום: סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים.

כשמומחה לפצצות מנטרל פצצה גדולה הקבורה עמוק מתחת לפני האדמה בשכונה אזרחית בעזה, הוא עושה זאת בהבנה שעבודה זו אינה אלא רכיב הכרחי אחד בגישה הוליסטית המבוססת על שיתוף פעולה, שמטרתה להגן על אזרחים מהסיכון שמהווים נפלי מלחמה. בין יתר פעולותיה, מאז סוף מעשי האיבה ב־2014 פינתה סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים יותר מארבעים עצמים שנחשדו כפצצות אוויריות גדולות, שהיוו סיכון לקהילות ומנעו מאמצי שיקום ופיתוח. מבין 131 האתרים שזוהו מאז 2014 בחשד שמצויות בהם פצצות אוויריות מסוג זה, 87 עדיין ממתינים לפינוי. השלמת הטיפול בכל מקרה נמשכת שבועות ומצריכה שילוב יקר של עובדים ומיכון כבד. לפיכך, מה שמגביל את הפינוי המהיר של נפלי מלחמה הנותרים קבורים באדמה היא זמינותו של המימון.