פורסם ביום 30 דצמבר 2007

דף נתונים על המצב ההומניטרי ברצועת עזה | דצמבר 2007הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית