פורסם ביום 11 אפריל 2016

הפסקות חשמל של עד 20 שעות ביממה בעקבות השבתת תחנת הכוח היחידה בעזה

תצלום ארכיון: הפסקת חשמל במחנה הפליטים א־שאטי, 2014. תצלום: ויסאם נסאר
תצלום ארכיון: הפסקת חשמל במחנה הפליטים א־שאטי, 2014. תצלום: ויסאם נסאר

ב־8 באפריל נאלצה תחנת הכוח של עזה להפסיק לפעול לאחר שכילתה את עתודות הדלק שלה ולא הצליחה לחדשן, בשל מחסור בכספים. ההשבתה יצרה הפסקות חשמל הנמשכות 20-18 שעות ביום, לעומת 12 שעות קודם לכן, והעמיקה את הפגיעה במתן שירותים.

לפני התפתחות זו פעלה תחנת הכוח של עזה במחצית מתפוקתה בקירוב, וייצרה כמעט 30% (60 מגוואט) מאספקת החשמל ברצועת עזה; יתר החשמל נרכש מישראל (120 מגוואט) וממצרים (30 מגוואט).

יכולתה של רשות האנרגיה בעזה לרכוש דלק להפעלת התחנה נפגעה מאז תחילת 2016, בעקבות שינוי בהסדר עם משרד הכלכלה שברמאללה, שהעניק לתחנת הכוח של עזה פטור מלא ממסי דלק. מאז ינואר הופחת בהדרגה היקפו של פטור זה ממס, הפחתה שהעלתה משמעותית את עלות הדלק.

המחסור בחשמל, יחד עם היעדר דלק בר־השגה, גרמו לצמצום נוסף באספקת המים למשקי בית, שפחתה מכ־80 ל־55 ליטר לנפש ליום. בנוסף על כך, חמשת מפעלי טיהור השפכים נאלצו לקצר את מחזורי הטיהור, ובכך פגעו באיכות השפכים המוזרמים לים. סגירתן האפשרית של תחנות שאיבת השפכים מחמירה גם את הסיכון לזרימה חוזרת ולהצפת הרחובות בשפכים גולמיים.

הפצת חירום של דלק לשירותים חיוניים כמו מים, תברואה, בריאות ואיסוף אשפה, בעיקר לשם הפעלת גנרטורים לשעת חירום, מתנהלות כמתוכנן בתיאום משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים; באפריל אמורים להיות מופצים 579 אלף ליטר. נוכח המימון הזמין, החלוקות הללו מתוכננות להימשך עד תחילת מאי. כל גידול בהקצאות בימים הבאים, לכיסוי הפערים שיצרה השבתת תחנת הדלק של עזה, יצמצם את זמינות אספקת הדלק הקיימת. בשלב זה טרם הושגה כל התחייבות נוספת למימון.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית